Undgå fælderne ved medarbejderudviklingssamtalen

Mange virksomheder kan genkende, at MUS ikke gav den værdi, som tiltænkt. I det følgende gør vi dig opmærksom på nogle af de mest almindelige fælder.

MUS kræver en del forberedelse, som skal prioriteres af dig som leder. Hvis det ikke prioriteres vil udfaldet af MUS være værdiløs og dermed også tidspild. Samtidig signalerer du ligegyldighed overfor medarbejderen, som umiddelbart har forberedt sig.

Hvis du aflyser en MUS dagen før og meddeler, at den skal udskydes til en anden dag, signalerer du, at du ikke tager MUS særlig alvorligt. Derfor er det særdeles vigtigt, at hvis du bliver nødt til at aflyse MUS, at du overvejer, om der er andre alternativer i stedet for aflysningen.

Du skal være påpasselig med, at du ikke kun har fokus på medarbejderens negative sider. Lederes negative tilgang til MUS kan have den modsatte effekt. Erfaringer og studier viser, at en positiv tilgang skaber den mest konstruktive dialog.

Ledelsen skal være enig om at benytte MUS som værktøj. Hvis der er nogle ledere, der anser det som spild af tid og blot som en ekstra arbejdsbyrde, vil det føre til, at der ikke bliver fulgt op på MUS-samtalerne, eller slet ikke bliver gennemført.

Derudover kræver det træning at afholde en MUS. Øvelse i samtaleteknik, aktiv lytning, problemløsning og feedback vil i høj grad øge udbyttet af samtalerne.

Afslutningsvist, er det vigtigt, at der følges op på aftaler og mål, som er indgået. I modsat fald vil MUS ikke have en effekt, og både ledelsen og medarbejderen mister troen på den.

Overordnet set er MUS-samtalen opdelt i 3 faser, henholdsvis forberedelse, gennemførelse samt opfølgning. Læs mere om de enkelte faser:


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.