Afregning eller udbetaling af ferie ved fratrædelse

Når en medarbejder fratræder, skal du sørge for at indbetale feriepenge for ikke-afholdt ferie.

Feriepengene skal som udgangspunkt afregnes til FerieKonto. Hvis virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst, hvori det er aftalt, at feriepengene skal afregnes til en anden feriekasse, eller at feriegodtgørelsen skal beholdes og udbetales til medarbejderen efter fratrædelse, skal du ikke afregne feriepengene til FerieKonto.

For medarbejdere der ikke har ret til løn under ferie, men ret til feriegodtgørelse, bliver der løbende indbetalt feriepenge hvert kvartal.

For medarbejdere der har ret til løn under ferie og som fratræder sin stilling hos dig, skal der indbetales feriegodtgørelse senest den 7. i den anden måned efter medarbejderen er fratrådt.

Hvis den sidste rettidige indbetalingsdag falder i en weekend eller på en helligdag udskydes betalingsfristen til den førstkommende hverdag. Der kan være særlige regler om afregningsfristen, hvis virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Eksempel:
En medarbejder opsiger sin stilling med en måneds varsel til fratrædelse med udgangen af april 2015. Medarbejderen har 8 dages restferie tilbage ved sin fratrædelse. Feriegodtgørelsen for de 8 feriedage skal indbetales til FerieKonto senest den 7. juni. Da det er en søndag, skal du indbetale senest mandag den 8. juni.

Hvis medarbejderen afholder ferie inden, feriepengene afregnes til FerieKonto, kan du udbetale feriepengene for denne ferie direkte til medarbejderen. Udbetaling kan kun ske for de feriedage, som medarbejderen afholder i forbindelse med eller umiddelbart efter sin fratrædelse. De resterende feriepenge skal fortsat indbetales til FerieKonto.

Eksempel:
Din medarbejder opsiger sin stilling med en måneds varsel til fratrædelse med udgangen af marts 2015. Medarbejderen har 8 dages restferie tilbage ved sin fratrædelse. Feriegodtgørelsen for de 8 feriedage skal indbetales til FerieKonto senest den 7. maj.

Medarbejderen har planlagt at afholde 4 dages ferie fra den 7. april til den 10. april. I dette tilfælde kan du udbetale feriepengene for de 4 feriedage direkte til medarbejderen ved fratrædelsen. Feriepengene for de resterende 4 feriedage skal indbetales til FerieKonto.

 
Læs også


Vil du vide mere?

Har du abonnement på Personaleguide og har spørgsmål til dine medarbejderes eventuelle restferie, kan du kontakte vores jurister på telefon 72 27 90 16.

I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

De nye virksomheder skaber vækst

Iværksætteri har stor betydning for erhvervsudviklingen i Danmark, hvor nye og mindre virksomheder står for 50 procent af jobskabelsen. Det fremhæver Søren Berg Jørgensen, projektleder, Ph.d. og medforfatter til bogen ”Iværksættersamfundet”.


Af journalist Ulla Nygaard

Efterhånden er det ikke kun de største virksomheder, der fremhæves i forhold til vækst og udvikling. Der er kommet mere opmærksomhed på iværksætteri. Rammebetingelserne for at starte og udvikle virksomhed i Danmark er gradvist gjort mere gunstige, men flere eksperter mener dog, at der fortsat er plads til forbedringer.

Det kunne gøres bedre. Der kommer ny iværksætterlovgivning, og der er kommet nye initiativer og forslag til at forbedre rammerne. Men vi er nogle, der mener, at det kunne gøres endnu bedre. Især mulighederne for finansiering bør forbedres, siger Søren Berg Jørgensen.

Han fremhæver, at det har altid haft stor betydning for erhvervsudviklingen, at nye virksomheder er kommet til.

"De nye og mindre virksomheder bidrager væsentligt både til værdiskabelsen og beskæftigelsen. De står for 50 procent af jobskabelsen og har altid haft stor betydning for erhvervsudviklingen," siger han med reference til bogen ”Iværksættersamfundet” fra 2015.

Søren Berg Jørgensen tilføjer, at selve opmærksomheden på de små og nye virksomheders betydning er øget gennem de seneste årtier.

"Det er først i de senere år, at der for alvor er kommet fokus på de små og nye virksomheder. I USA blev man særligt opmærksom i 1980’ere på deres betydning for erhvervsudviklingen, og det har så senere smittet af på os" siger han.

Udfordringen i Danmark er finansieringen

Søren Berg Jørgensen er ikke ene om at pege på, at tilgængelig finansiering til virksomhedsudvikling er en mangelvare.

Lars Kruse Ravnsbeck, som i dag selv er iværksætter, har i tidligere job som erhvervschef i Greve og etableringsvejleder på Sjælland hjulpet flere hundrede virksomheder på vej.

"Samfundsmæssigt har vi ikke formået at give finansvæsenet den opgave at bidrage til virksomhedernes udvikling. Vi har blot kastet penge efter finanssektoren under krisen, men uden for alvor at få noget igen. Det er på godt jysk rigtig træls, at det skal være så svært at komme til kapital," siger Lars Kruse Ravnsbeck.

Han mener, at vi nu står med en ny generation af unge, der tør kaste sig ud som iværksættere og skabe nye virksomheder.

"I min verden betyder det alt, at vi har iværksætterlyst og formår at skabe nye virksomheder. Det ligger i vores dna, og især de unge ser muligheder i at skabe noget selv. Det er blevet sejt at være iværksætter. Derfor skal vi sikre bedre finansieringsmuligheder, så ideerne også kan realiseres."

Lars Kruse Ravnsbeck oplever en stigende international interesse for danske iværksættervirksomheder, og ser dermed nye veje til kapital.

"Men hvis det hovedsageligt er international kapital, der bidrager til erhvervsudviklingen i Danmark, risikerer vi at miste mange nye arbejdspladser, der kunne være skabt herhjemme," siger han.

Ambitionerne kunne være større

Antallet af nye virksomheder i Danmark fejler ikke noget. Vi er godt med som iværksætterland. Men det er en udfordring at få dem til at vokse.

Her peger Søren Berg Jørgensen på, at det ud over adgang til kapital og nogle gange til kvalificeret arbejdskraft også handler om et lavt ambitionsniveauet.

"Mangel på ambitioner kan være en af forklaringerne på, at nye danske virksomheder ikke bliver rigtigt store. Vi lider af Audi eller BMW syndromet, altså, at vi er tilfredse, når vi har opnået at have en stor bil i carporten."

Søren Berg Jørgensen tilskriver de manglende ambitioner den tryghed, der er en del af det danske sikkerhedsnet, som han dog mener, vi fortsat skal værne om.

"Iværksætteri er konjunkturbestemt. I Danmark skaber vi flest nye virksomheder under højkonjunktur og færre, når der er lavkonjunktur. I USA er det omvendt, og det skyldes selvfølgelig, at man i USA ikke har andet valg, for man har ikke samme sikkerhedsnet. I Danmark har vi ikke samme ”sult” under en lavkonjunktur", siger han.

Læs om iværksætternes syn på at drive virksomhed: 14.000 nye IVS virksomheder
Fra 2014 er det blevet muligt at starte virksomhed med en kapital på bare én krone. Til gengæld for det lille kapitalkrav skal iværksættervirksomhederne lade 25 procent af overskuddet stå i virksomheden indtil selskabets kapitel er på 50.000 kroner. Herefter bliver det registrerede IVS omregistreret til et ApS. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gennemgået de 14.299 iværksætterselskaber, der blev skabt fra januar 2014 til november 2015. 255 af de nye IVS’er er i perioden blevet omregistreret til ApS’er.
I samme periode blev der oprettet 35.445 nye anpartsselskaber og 1.796 nye aktieselskaber i Danmark.Har du læst: