Nyt om refusion

Barsel.dk har pr. 1. juli 2013 hævet loftet for den maksimale refusionssats, samtidig med at refusionsperioden for fællesorlov er blevet forlænget. Se her hvad det betyder for din virksomhed.

Refusionssats

Pr. 1. juli 2013 kan du som arbejdsgiver i visse perioder få udbetalt op til 162,37 kr. i refusion pr. time. Den nye sats er gældende for den del af refusionsperioden, der ligger efter denne dato.

Det svarer til, at du nu kan få refunderet op til 144,33 kr. af medarbejderens timeløn (fraregnet AM-bidrag, pension og ATP). Loftet for refusion på feriepengene (12,5 % af timelønnen) bliver dermed også hævet, så du nu kan få op til 18,04 kr. i refusion pr. time. Refusionen kan bestå af både barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og refusion fra Barsel.dk.

Refusion beregnes således:

Timeløn (maks. 144,33 kr.) 
  144,33 kr. 
Feriepenge (12,5 % af timeløn) 
  18,04 kr. 
= Maksimal refusion pr. time i alt 
  162,37 kr. 
- Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark 
  108,24 kr. 
= Refusion fra barsel.dk   54,13 kr. 

Refusionsperiode for fællesorlov

Barsel.dk har pr. 1. juli 2013 også forlænget refusionsperioden for fællesorloven med to uger. Det betyder, at du som arbejdsgiver nu kan få refusion fra barsel.dk i op til 23 uger, når moderen eller faderen er på orlov.

Hvis begge forældre holder fællesorlov, bliver fællesorloven - som tidligere - fordelt imellem begges arbejdsgivere. Vi gør opmærksom på, at refusionen fordeles ud fra, om det er moderen eller faderen, der holder orlov først. Hvis moderen og faderen holder fællesorlov samtidig, får hver af arbejdsgiverne refusion i 11,5 uge.


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.