Påbud ved overtrædelse af det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har pr. 1. juli 2013 ændret afgørelsespraksis i forbindelse med tilsyn, der retter sig mod virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø.

Det sker som følge af Beskæftelsesministerens beslutning om at ligestille psykisk og fysisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljølovgivningen.

Tidligere skelnede Arbejdstilsynet i deres afgørelser direkte mellem overtrædelser af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Dette medførte, at overtrædelser af det fysiske arbejdsmiljø med det samme medførte et påbud fra Arbejdstilsynet, mens overtrædelser af det psykiske arbejdsmiljø som udgangspunkt kun medførte en såkaldt afgørelse om problemer med det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Ved en afgørelse havde virksomheden mulighed for selv at løse problemerne, og kun hvis problemerne efterfølgende ikke blev løst efterfølgende, ville virksomheden få et egentligt påbud om at løse problemerne inden for en given frist.

Siden ændringen den 1. juli 2013 har det fysiske og psykiske arbejdsmiljø været ligestillet i forhold til Arbejdstilsynets afgørelsespraksis. Konkret betyder det, at Arbejdstilsynet nu afgiver påbud, så snart der konstateres overtrædelser inden for det psykiske arbejdsmiljø, og ikke som før afventer, om virksomheden selv er i stand til at løse problemet.

Vi forventer, at ændringen dels vil medføre flere påbud om psykisk arbejdsmiljø, men også praktisk vil nedsætte det tidsrum, som virksomheden har til at løse en overtrædelse af psykisk arbejdsmiljø.

Får din virksomhed et påbud fra Arbejdstilsynet, vil det betyde, at der skal rettes op på de konstaterede problemer inden en nærmere angiven frist.

Det er kun ved særligt grove overtrædelser eller hvor, der er en væsentlig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed, at virksomhedens drift kan indstilles med et direkte forbud. Modtager virksomheden et påbud om psykisk arbejdsmiljø, er der derfor ingen grund til at gå i panik. I skal blot forsøge at rette op på de konstaterede problemer i overensstemmelse med påbuddet.

Læs også:


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.