Overtrædelser af det psykiske arbejdsmiljø kan nu også medføre rådgivningspåbud

Afgiver Arbejdstilsynet påbud om psykisk arbejdsmiljø, der vedrører mobning og seksuel chikane, har virksomheden fra den 1. juli 2013 desuden været forpligtet til at indhente rådgivningsbistand.

Med andre ord har en konsekvens af ændringen af Arbejdstilsynets afgørelsespraksis været, at virksomheder nu også kan få et rådgivningspåbud. Rådgivningspåbuddet afgives med det samme, når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse inden for ét af de nævnte områder.

Et rådgivningspåbud er et særligt påbud til virksomheden, om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå med at løse og forebygge de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. Det kan derfor blive dyrt for virksomheden, hvis Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse af arbejdsmiljøloven inden for ét af de nævnte områder.

Læs også:


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.