Mulighed for refusion ved arbejdsmiljørådgivning

Fra den 1. august 2013 er der indført nye muligheder for tilskud til arbejdsmiljørådgivning.

Du skal være opmærksom på, at tilbuddet kun gælder for virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher. Information om dette kan rekvireres hos Arbejdstilsynet.

Hvis arbejdspladsen bevilliges tilskud, kan virksomheden få halvdelen af udgifterne til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. Refusionen kan dog maksimalt udgøre 500.000 kr., og der skal være tale om rådgivning om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, nedbringe antallet af arbejdsulykker eller nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

Du skal dog være opmærksom på, at virksomheden ikke kan få refunderet udgifter, der er forbundet med, at I skal opfylde krav fra Arbejdstilsynet eller fra andre myndigheder, herunder at I skal opfylde rådgivningspåbud og andre påbud eller afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Læs også:


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.