Sådan undgår du et påbud vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Du bør være opmærksom på, at du som arbejdsgiver har ansvaret for, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet er i perioden fra 2013 til 2015 blevet bevilliget 15 mio. kr. årligt til bekæmpelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Dette betyder, at vi i de kommende år må forvente et stigende antal påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende psykisk arbejdsmiljø.

Vi anbefaler derfor, at virksomheder er opmærksomme på sine medarbejdere, både i forhold til de interne relationer i virksomheden, men også i forhold til den arbejdsmængde, som den enkelte medarbejder pålægges.

Ofte kan arbejdspladsen undgå et påbud om psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet, hvis det kan dokumenteres, at virksomheden har fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og eventuelt har en beredskabsplan i forhold til at spore og udbedre problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Læs også:


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.