Regional indsats skaber vækst

De 9.150 private virksomheder, der deltog i regionale vækstprojekter i perioden 2007-2011, skabte over de efterfølgende fire år nye job og større omsætning. Men indsatsen har ikke været gratis.

Af journalist Ulla Nygaard

En ny rapport fra Danske Regioner viser, at regionernes vækstfora skaber resultater. Rapporten fra 2016 er udarbejdet i et samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik, og viser effekten af den regionale indsats for vækst og beskæftigelse. De deltagende 9.150 virksomheder er fulgt i fire år efter projektdeltagelsen, og deres udvikling er målt i årene 2011-2015 på en række parametre i forhold til sammenlignelige virksomheder.

- Vi har med data fra Danmarks Statistik fulgt den økonomiske udvikling i de virksomheder, der har deltaget i projekterne. For at måle projekternes effekter har vi sammenlignet deltagervirksomhedernes udvikling med virksomheder, der ligner dem på størrelse, branche, geografi og vækst før deltagelse i projekterne, oplyser chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Hans Henrik Nørgaard.

Erhvervsstyrelsen har sammen med regionerne og Danmarks Statistik foretaget effektmålingen på i alt 400 projekter med de tilsammen 9.150 deltagende virksomheder.

- Resultaterne skal tolkes med forsigtighed, men metoden om at sammenligne udvikling med andre virksomheder, er den mest sikre måde, vi kan måle effekt på. Tidligere spurgte vi blot virksomhederne om, hvordan de selv oplevede deres resultater, og i forhold hertil er metoden mere sikker, siger Hans Henrik Nørgaard.

Effektmålingen viser, at der blev skabt cirka 13.700 flere private fuldtidsjob end i de sammenlignelige virksomheder, og 34 mia. kroner mere i omsætning end i virksomhederne i kontrolgruppen.

Prisen på de nye job

De regionale vækstprojekter finansieres blandt andet af nationale midler på regionernes budgetter og af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond. Desuden bidrager mange kommuner og private virksomheder.

I perioden 2007-2011 udgjorde EU-midlerne 2,6 mia. kroner, og har maksimalt udgjort 50 procent af støtten til projekterne. Men en omkostning på mindst 5,2 mia. kroner har hvert nye job således kostet knapt 400.000 kroner og generet 2,5 mio. kroner i yderligere omsætning.

Læs også:

  • Øje for mulighederne når virksomheden skal vækste
    Hvert år bruger Danmark 850 mio. kroner fra regionerne og EU’s strukturfonde på regional erhvervsudvikling. Virksomhederne skal orientere sig og være vågne, når de vil kende til relevante udviklingsprojekter.
     
  • Potentiale til at vokse 500 procent
    Virksomheden Kühn i Greve fremstiller sprøjtestøbte artikler til blandt andet medicinalindustrien. På få år har virksomheden ændret strategi og er blevet mere målrettet i kraft af deltagelse i regionale erhvervsudviklingsprojekter og egen udvikling.