Økonomisk støtte til at fastholde seniorer

Nu kan alle virksomheder - uanset størrelse - få økonomisk støtte og en guide til at fastholde deres seniorer og dermed bevare vigtige kompetencer i virksomheden.

Støtten ydes til den såkaldte seniorpakke, som er et forløb af afklarende møder, konsulentbistand og kurser om, hvordan arbejdslivet kan indrettes for medarbejdere, så de får lyst til og mulighed for at fortsætte i længere tid på jobbet. Dermed kan virksomheden fastholde erfarne medarbejdere og bevare vigtige kompetencer i virksomheden.

Virksomheder i alle størrelser kan nu søge Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse under Beskæftigelsesministeriet om en seniorpakke. Ordningen gælder i hele 2015 og er en udvidelse fra tidligere, hvor kun små og mellemstore virksomheder har kunnet søge.

Støtten udgør først og fremmest dækning for de timer, der bruges til afklaring og udformning af seniorordninger. Desuden består seniorpakken af en drejebog, der guider virksomheden igennem det afklarende forløb.

Et forløb på tre til seks måneder
Seniorpakken består af et forløb på tre til seks måneder, hvor medarbejdere over 55 år, samt deres ledere, personaleansvarlige og medarbejderrepræsentanter kan deltage.

Forløbet vil gøre virksomheden og dens medarbejdere bedre i stand til at indgå aftaler om ændrede vilkår for seniorerne, eksempelvis for arbejdstiden, og for fastholdelse af kompetencer i virksomheden.

Vilkår og drejebog for seniorpakken
Det er en betingelse for at opnå støtte, at virksomheden lader Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse formidle virksomhedens erfaringer videre, så også andre kan få gavn af dem.

Betingelsen fremgår af standardvilkårene, som virksomheden opfordres til at læse igennem, før der søges støtte. Vilkårene kan hentes på fondens hjemmeside ligesom seniorpakkens drejebog, som er virksomhedens guide gennem forløbet.

Seniorpakken – et tilbud siden 2013
Siden juni 2013 har det været muligt for virksomheder med op til 250 ansatte at søge om en seniorpakke. Ordningen blev udvidet i maj i år, så alle virksomheder nu kan søge.

Seniorpakken skal søges inden udgangen af 2015.

Det betaler sig at holde på seniorerne
Vi har tidligere skrevet om, hvad der skal til for, at seniorerne selv vælger at blive længere tid i jobbet, og på den måde er med til at fastholde kompetencerne i virksomheden.

Det handler om at give ældre medarbejdere anerkendelse og muligheder for udvikling, hvis de skal blive længere tid i jobbet, viser dansk forskning, som vi også har skrevet om tidligere.