Overførsel af ubrugte feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond

Ferieloven indeholder et grundlæggende princip om, at en medarbejder skal afholde sin optjente ferie. Hvis ferien ikke afholdes, har medarbejderen som udgangspunkt ikke krav på at få udbetalt sine feriepenge.

Din medarbejder mister derfor retten til at få udbetalt ikke-hævet feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg efter den 30. september efter ferieårets udløb. Derefter kan medarbejderen kun få udbetalt ikke-hævede feriepenge, hvis ferien er holdt, eller lønmodtageren dokumenterer at have haft en feriehindring såsom sygdom, barsel osv.

Du skal afregne ikke-hævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond. Denne ordning sikrer, at arbejdsgiverne ikke kan opnå økonomisk gevinst på baggrund af medarbejdernes manglende afholdelse af ferie inden for ferieåret.

Sådan sker indbetalingen

Arbejdsgivere med 10 medarbejdere og derover har modtaget et brev fra Arbejdsmarkedets Feriefond med information om overførsel af ubrugte feriepenge. Disse arbejdsgivere skal benytte FI-indbetaling. 

Har du mindre end 10 medarbejdere, modtager du ikke et brev fra Arbejdsmarkedets Feriefond, men du skal stadig overføre ubrugte feriepenge til fonden. For arbejdsgivere, der ikke modtager brev om ubrugte feriepenge, skal indbetaling ske til fondens konto 5064 1202606. Indbetalingen skal indeholde følgende oplysninger:

  • SE-/CVR nummer
  • Optjeningsår
  • Medarbejderens CPR.nr., navn, beløb, antal feriedage samt oplyse om beløbet er beskattet

For de medarbejdere, som får løn under ferie, skal du overføre værdien af ikke-afholdt ferie med løn og ferietillæg til fonden. Hvis du har en aftale med dine medarbejdere omkring overførsel af ubrugte feriedage til næste ferieår, skal du ikke foretage dig noget.

Indbetaling skal ske senest den 15. november

Indbetalinger efter denne dato pålægges morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned. Herefter kan medarbejderen ansøge til Arbejdsmarkedets Feriefond om tilladelse til udbetaling af de ikke-hævede feriepenge eller værdien af ikke-afholdt ferie med løn og ferietillæg. Medarbejderen kan ansøge om udbetaling i op til 3 år efter, at du har overført. 

Hvis du har en overenskomst

Hvis du er forpligtet til at følge en overenskomst, er indbetaling af ubrugte feriepenge afhængig af indholdet i overenskomsten. Indbetaling til Arbejdsmarkedets Feriefond skal ske for de medarbejdere, hvor det ikke udtrykkeligt fremgår af overenskomsten eller anden godkendt aftale, at ubrugte feriepenge skal indbetales til en anden feriefond end Arbejdsmarkedet Feriefond. 

Beskatningstidspunktet for feriepenge

Beskatningstidspunktet for feriepengene afhænger af, om din medarbejder er berettiget til feriegodtgørelse eller til ferie med løn. 

Er din medarbejder berettiget til feriegodtgørelse, beskattes feriepengene i det år, hvor de optjenes. Det betyder, at du som arbejdsgiver løbende skal trække A-skat og AM-bidrag af feriegodtgørelsen ved den normale lønudbetaling. Er din medarbejder derimod berettiget til ferie med løn, beskattes lønnen for ferieperioden i det år, hvor ferien holdes. Det betyder, at du skal først trække A-skat og AM-bidrag af ferielønnen i den måned, hvor medarbejderen holder ferien, selvom retten til ferielønnen er optjent i det foregående indkomstår.

Bliv kunde

Kontakt vores salgsafdeling på

Tlf:  88 97 97 97

Skriv til salg

Er du kunde?

Kontakt kundeservice på

Tlf: 72 27 90 90

Log ind i dit produkt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Bliv opdateret via vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder inden for løn og HR, direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev