Flygtningejob skal give mening

Job til flygtninge i danske virksomheder skal give mening både for virksomheden og de pågældende medarbejdere.

Af journalist Ulla Nygaard

Mediq Danmark i Brøndby er en af de virksomheder, der afventer nye åbninger med integrationsuddannelsen IGU.

Mediq Danmark i Brøndby med cirka 150 medarbejdere er en del af en international virksomhed, der producerer og sælger medicinsk udstyr til private og virksomheder i sundhedssektoren. Virksomheden har fokus på social ansvarlighed og ser positivt på muligheden for at ansætte flygtninge.

- Vi har mange ansatte af anden etnisk herkomst end dansk i vores virksomhed. Vi har også haft medarbejdere i løntilskudsjob, men med svigende held. Det kan have med motivationen at gøre, siger direktør Ulrik Rokkedal Therkildsen.

Hos Mediq Danmark gør man sig overvejelser om at benytte den nye integrationsuddannelse IGU og tage flygtninge ind i virksomheden.

- Måske er netop flygtninge motiverede til at komme ind på arbejdsmarkedet. Men hvis vi skal have en rolle i det her, skal det være interessant for virksomheden også. Det vil sige, at vi skal kunne finde det rigtige match til os. Det handler både om sprog, kulturel baggrund og uddannelsesmæssig baggrund, siger Ulrik Rokkedal Therkildsen.

Den administrative byrde tæller

Den nye integrationsuddannelse IGU er toårig og består af praktik i virksomheden samt 20 ugers uddannelse. Hele forløbet tilrettelægges mellem hver enkelt virksomhed og medarbejder.

- Der er fortsat nogle uafklarede områder af den nye uddannelse, og løsningerne på det holder vi os orienteret om. Vi vil også gerne møde et par flygtninge, for at se, om der findes et match. Men vi vil samtidig vurdere det rent administrative, der er forbundet med IGU, om det er til at have med at gøre, siger Mediq Danmarks direktør.

Virksomheden ser i første omgang muligheder for uddannelsesforløb inden for lager og kantine.

- Vi ser positivt på mulighederne for at kunne bidrage til at løse denne opgave, men det skal også give mening for os. Hvis vi kan finde et match, og det giver mening for os, er vi positive over for at ansætte en flygtning, siger direktør Ulrik Rokkedal Therkildsen.

Den toårige IGU træder i kraft 1. juli i år.

Læs også:

  • Parathed til flygtninge på arbejdsmarkedet
    Det voldsomme flygtningepres i 2015 og igen i år kalder på handlekraft og social ansvarlighed. Og det ser ud til, at både virksomheder, kommuner og andre medspillere er klar til at integrere flygtningene på det danske arbejdsmarked.