Personalegoder og indberetningspligt

Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet.

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Et personalegode, der skal beskattes med markedsværdien (typisk arbejdsgiverens udgift), er skattemæssigt uinteressant, da medarbejderen ligeså godt selv kunne have købt godet, hvis lønnen var tilsvarende højere. Dog kan der spares AM-bidrag, når der er tale om personalegoder, hvoraf der ikke skal svares AM-bidrag. Grænsen mellem personalegoder og betaling af private udgifter er flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbejderens private udgifter, hvilket vil sige udgifter, der ikke kan karakteriseres som et personalegode, skal beløbet beskattes som løn.

Nogle personalegoder værdiansættes til et beløb, der afviger fra arbejdsgiverens udgifter, idet der gælder standardsatser. Eksempler herpå er telefon, bil og sommerbolig. Skattemæssigt er disse personalegoder interessante, hvis den skattepligtige værdi (standardsatsen) er mindre end markedsværdien.

Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende. Skattepligtige personalegoder, der tilfalder medarbejderens familie, skal beskattes hos medarbejderen. Den skattepligtige værdi af goder til medarbejderens familie udgør normalt arbejdsgiverens faktiske udgift i stedet for en gældende standardsats. Dette gælder eksempelvis telefon.

Arbejdsgiverens indberetningspligt

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren skal foretage indberetning til eIndkomst af alle naturalier/personalegoder ydet i ansættelsesforhold, aftaleforhold eller som led i valg til tillidspost.

Hvilke personalegoder skal ikke indberettes?

Der skal ikke ske indberetning af følgende personalegoder:

  • Gaver mv. omfattet af bagatelgrænsen på 1.100 kr. (2015). Selv om den samlede årlige værdi overstiger bagatelgrænsen, og medarbejderen derfor er skattepligtig af det samlede beløb, skal arbejdsgiveren ikke indberette disse goder. Har en enkelt gave en værdi på mere end 1.100 kr., skal gaven indberettes.
  • Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad stiller til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde. Det drejer sig om de personalegoder, der er skattefri, når den samlede årlige værdi ikke overstiger den skattefri bagatelgrænse på 5.700 kr. (2015). Selv om den samlede årlige værdi overstiger bagatelgrænsen, og medarbejderen derfor er skattepligtig af det fulde beløb, skal arbejdsgiveren ikke indberette disse goder.
  • Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger mv.
  • Firmabørnehave og firmavuggestue.
  • Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber, eksempelvis værktøj.
  • Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen.
  • Arbejdsgiverbetalte præmier for sundhedsforsikringer, som er en integreret del af en skattebegunstiget pensionsordning oprettet i ansættelsesforholdet.

Selv om arbejdsgiveren ikke skal foretage indberetning af ovenstående personalegoder, ændrer det ikke på skattepligten for medarbejderen. Anvender medarbejderen eksempelvis optjente bonuspoint på arbejdsgiverbetalte rejser til private rejser, er medarbejderen skattepligtig og skal selvangive værdien heraf.

Hvilke personalegoder skal indberettes?

Alle andre skattepligtige personalegoder end de nævnte undtagelser skal indberettes til eIndkomst.

Arbejdsgiveren skal indberette godet med angivelse af værdi. Medmindre der gælder standardsatser for værdiansættelsen (telefon, computer på bruttotrækordning, firmabil, helårsbolig, sommerbolig og lystbåd), vil det skattepligtige/indberetningspligtige beløb normalt være arbejdsgiverens udgift. Det eneste indberetningspligtige personalegode, hvor der ikke skal angives værdi, er frikort til offentlig befordring.

Bøder ved manglende indberetning

SKAT kan give administrative bøder til virksomheder, der ikke (rettidigt) indberetter oplysninger til SKAT om eksempelvis medarbejdernes løn og personalegoder. Størrelsen af bøden afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse. Ved udmåling af bødens størrelse skal der ske en konkret vurdering af den enkelte overtrædelse, herunder om virksomheden bevidst har overtrådt reglerne, der er sket en enkelt fejl eller indberetningen blot er sket få dage for sent.

Se skema over personalegoder og indberetning.

Læs også:

Personalegoder - de skattefrie

Bliv kunde

Kontakt vores salgsafdeling på

Tlf:  88 97 97 97

Skriv til salg

Er du kunde?

Kontakt kundeservice på

Tlf: 72 27 90 90

Log ind i dit produkt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Bliv opdateret via vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder inden for løn og HR, direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev