Revisorrollen anno 2020: Fra administrator til sparringspartner

Revisorrollen er i forandring. Det peger en ny analyse fra Revisor 2020-konsortiet på, og det understøttes af centrale strømninger i markedet.

Fra Revision & Regnskabsvæsen nr. 8 · 2015

Det er ubetinget godt nyt for de fremsynede, som kan øge både deres værditilbud og deres markedsandele ved at agere strategisk sparringspartner for deres kunder. Men det kræver en ændret produktportefølje, der kan matche den nye selvopfattelse.

For nylig udsendte Revisor 2020-konsortiet, som består af Erhvervsstyrelsen, Karnov, Dansk Erhverv, Dansk Industri og CBS, analysen Revisor 2020. Analysen og ikke mindst dens konklusioner er spændende læsning. Dels fordi analysen afdækker, hvad markedet vurderer som de mest betydningsfulde revisorydelser lige nu og her. Men også fordi analysen peger frem mod de ydelser, som markedet forventer, vil få stor betydning for virksomheders leverandørvalg i 2020 – herunder valg af revisor.

Blandt hovedpunkterne i Revisor 2020 er digitaliseringens forventede indflydelse på virksomheders “værdiskabelse” i 2020. Her spås det, at overgangen fra analog til digital praksis vil influere på både nuværende forretningsmodeller og samspillet mellem eksempelvis offentlige myndigheder og private virksomheder. Derudover fokuserer analysen også på, at revisor i stigende grad vil træde ind i en ny rolle i fremtiden.

Det vil være en rolle, som i mindre grad bliver at kvalitetsstemple de traditionelle revisoropgaver såsom bogføring og udarbejdelse af årsregnskab, og som i højere grad bliver bedømt på evnen til at levere værdiskabende forretningsrådgivning.

Der er mange andre delkonklusioner i Revisor 2020. Men jeg vil koncentrere mig om netop digitaliseringspotentialet i revisorfaget samt markedets forventning om at modtage mere proaktiv rådgivning fra deres leverandører i fremtiden.

 

"Hvis man skulle tænke lidt med på 2020-præmissen og pege på, hvor tendenserne i markedet fører hen, så vil revisors fremtid ikke kun være defineret ved sin ændrede rolle over for sine kunder; fremtiden vil også være defineret ved den række af værktøjer, som skal udgøre fundamentet for revisors nye type forretningsrådgivning. ”

 


Simplification dikterer markedet

Jeg ser simplification som en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige trends i markedet lige nu. Med simplification mener jeg kunders ønske om at modtage produkter og services, der er defineret ved deres enkelhed frem for ved en stor mængde funktionsmuligheder. Man kunne også kalde det for markedets forsimplingsdoktrin. Forsimplingsdoktrinen er særligt udtalt inden for it, hvor brugere i dag ikke orker at sætte sig ind i besværlige systemer, men forventer at være selvkørende efter få timer.

Vinderne i markedet er dem, der formår at lytte til kundernes behov og forstår at designe, implementere og servicere enkle løsninger. Taberne er dem, der hænger fast i holdninger om, at systemkendskab forudsætter en dedikeret og langvarig indsats fra brugeren. Den holdning kunne man tillade sig at have engang. Sådan er det ikke længere, og sådan bliver det aldrig mere.

Effektivisering og nytænkning

Når Revisor 2020-analysen fremhæver digitalisering som fremtidens mantra, er der god grund til at lytte efter som leverandør af ikke bare it-ydelser, men kundefokuserede ydelser generelt. For digitalisering har en iboende effektiviseringsdagsorden i sig, som hjælper organisationer med at gøre ting hurtigere, nemmere og bedre.

Der ligger med andre ord en enorm værdi i at være den partner, der kan pege på optimeringspotentialet i en virksomhed – og måske endda også levere denne optimering i form af et konkret produkt eller en konkret service. Nogle af de digitale værktøjer sigter efter at justere eksisterende praksis, springe arbejdsgange over og i sidste ende spare kostbar tid i en travl hverdag. Andre digitale værktøjer bærer et innovationspotentiale i sig, som kan vise, hvordan en organisation helt kan nytænke traditionel praksis og på den måde genopfinde sig selv og den måde, man driver forretning på.

Pointen i begge tilfælde er, at det kræver en ny selvopfattelse blandt leverandørerne i markedet at turde tage denne rådgivningskasket på og hjælpe kunderne med at skabe værdi. Dette forhold leder mig naturligt hen til revisorens ændrede rolle i fremtiden.

Dyb indsigt veksles til givning

Revisorens rolle har i dag ofte karakter af at være en virksomheds administrator. Det er på ingen måde nedsættende ment, det er blot et forsøg på at fremhæve den traditionelle revisorrolles praktiske tilsnit. Men som Revisor 2020 antyder, er denne rolle ikke længere tilstrækkelig. Faktisk risikerer denne selvopfattelse at diskvalificere den ene revisor frem for den anden, hvis konkurrenten formår at koble et rådgivningselement på sine traditionelle revisorydelser.

Selvfølgelig kommer revisor i fremtiden stadig til at holde et administratorlignende opsyn med sine kunders økonomi. Det forventes. Men som analysen peger på, kræver markedet i fremtiden også, at en revisor med udgangspunkt i sin dybe indsigt i forretningens maskinrum kan agere sparringspartner på værdiskabende beslutninger.

Styrk værditilbuddet

Den problemstilling kan man angribe på to måder. Den første mulighed er, at man selv kan hyre medarbejdere til at levere den ønskede forretningsrådgivning til kunderne. Det kan dog hurtigt vise sig at være en både dyr og ufleksibel løsning, fordi man således pålægger sin egen organisation yderligere lønomkostninger og funktioner.

Det andet alternativ er at søge samarbejdspartnere i markedet, som er i stand til at supplere revisors traditionelle ydelser med eksempelvis løn- og HR-rådgivning. I stedet for at blive kastet rundt mellem en række forskellige leverandører, så er det alt andet lige et stærkere værditilbud at kunne tilbyde sine kunder alle ydelser via én og samme leverandør. Et eksempel på dette er Bluegardens lønpartnerkoncept, som henvender sig til revisoren eller lønbogholderens behov for at kunne tilbyde alle løn- og HR-funktioner til egne kunder.

Big Data på vej

Hvis man skulle tænke lidt med på 2020-præmissen og pege på, hvor tendenserne i markedet fører hen, så vil revisors fremtid ikke kun være defineret ved sin ændrede rolle over for sine kunder; fremtiden vil også være defineret ved den række af værktøjer, som skal udgøre fundamentet for revisors nye type forretningsrådgivning. Her vil Big Data få en stigende betydning og øge indflydelsen på områder, som vi formentlig ikke engang kan forestille os i dag.

Big Data er som bekendt ideen om, at man med analysen af store datasæt – ofte datasæt, der aldrig tidligere er blevet analyseret sammen med andre datasæt – kan opnå indsigt i forretningen, som ikke tidligere var mulig. Med sammenkoblingen af data fra kerneområder såsom løn, revision og HR i en virksomhed kan man som leverandør skabe sig en central og lukrativ position i markedet, hvor salg af konkrete ydelser og produkter går hånd i hånd med strategisk rådgivning. Overført til Revisor 2020-analysens pointer om, at selv mindre virksomheder øger deres fokus på værdiskabende rådgivning i fremtiden, så kan revisor med andre ord lægge yderligere alen til sin transformation fra administrator til sparringspartner med de rette Big Data-værktøjer. Men man gør nok klogt i tage de nødvendige skridt nu. For konkurrenterne venter ikke til 2020 med at komme i gang.