Sådan måler I social kapital i jeres egen virksomhed

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller gratis spørgeskema til rådighed og leverer en rapport over resultatet, som kan bruges til at øget produktivitet og trivsel.

Af journalist Ulla Nygaard

I starten af 2016 lancerede Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) et elektronisk spørgeskema om social kapital. Det er gratis for danske virksomheder at tilmelde sig og få medarbejderne til at udfylde et spørgeskema. Efterfølgende vil virksomheden modtage en rapport over den sociale kapital i virksomheden i anonymiseret form og kan benytte resultatet som udgangspunkt for en indsats.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA vil løbende udgive målinger branchevis, når tilstrækkelig mange virksomheder har deltaget inden for samme branche. På den måde vil virksomhederne få et sammenligningsgrundlag.

Bliv klogere på styrker og svagheder

Ved at måle den sociale kapital i virksomheden, kan I blive klogere på jeres styrker og svagheder i forhold til samarbejdet om driften og produktiviteten i virksomheden, og i forhold til medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller det elektroniske spørgeskema til rådighed, men virksomheden skal selv henvende sig til NFA på mail, for at få adgang til det elektroniske værktøj.

7 trin til at måle jeres sociale kapital

  • Start med at sende en mail til socialkapital@arbejdsmiljoforskning.dk om, at I ønsker at deltage. Så får den ansvarlige i virksomheden tilsendt en kode, der giver adgang til spørgeskemaet.
  • Med koden kan den ansvarlige tilmelde virksomheden ved at besvare en række spørgsmål om virksomheden, herunder en start- og slutdato for besvarelserne, samt hvornår I ønsker en påmindelse sendt ud om eventuelt manglende besvarelser.
  • Medarbejdere tilmeldes, så de hver især kan modtage spørgeskemaet via mail. I inddeler selv medarbejderne i afdelinger/team, så det giver mening for jer. For at besvarelserne kan gøres anonyme, skal der være mindst fem i en afdeling.
  • Information til alle medarbejdere før undersøgelsen går i gang er vigtig. NFA har udformet en informationsfolder, som I kan sende rundt.
  • Den ansvarlige starter med at svare på punkt 1-4 i spørgeskemaet. Herefter modtager hver enkelt tilmeldte medarbejder en mail med link til de i alt 21 spørgsmål. Det tager kun 10 minutter at svare. Alle besvarelser behandles fortroligt.
  • Virksomheden vil herefter modtage to rapporter. Den ene gælder for hele virksomheden, og den anden gælder for de enkelte afdelinger/teams med mindst fem personer. I afdelingsrapporten fremgår også tallene for hele virksomheden, så man kan sammenligne.
  • Rapporterne indeholder gode råd til, hvordan I arbejder videre i jeres virksomhed, og hvordan I kan følge op. Brug de gode råd.

Læs mere: