VIGTIG VIDEN: Sidste chance for at overføre ikke-afholdte feriedage

Som arbejdsgiver kan du indgå aftale med dine medarbejdere om, at de overfører eller får udbetalt de feriedage fra ferieåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, som de ikke har nået at holde.

Hvis din medarbejder ikke nåede at holde alle sine feriedage i ferieåret fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016, har medarbejderen stadig mulighed for at overføre eller få udbetalt de feriedage, som medarbejderen har optjent ud over de første 20 feriedage.

Sidste frist for at lave en aftale om overførsel eller udbetaling af ikke-afholdt ferie fra optjeningsåret 2014, er den 30. september 2016. Du skal dog være opmærksom på, at

  • Aftalen skal være skriftlig.

  • Det som udgangspunkt kun er den 5. ferieuge, der kan overføres. Overførsel af de første 20 feriedage kan kun ske, hvis der har været en lovlig feriehindring og din virksomhed har en overenskomst, som giver mulighed for at overføre ferien.

  • Der kan være en anden frist, hvis din virksomhed er overenskomstdækket. I så fald vil fristen stå i overenskomsten eller de tilhørende bilag.

Overførsel af ferie

Laver du en aftale om overførsel af ferie med en medarbejder, som er berettiget til feriegodtgørelse, skal du huske at give besked til FerieKonto eller en anden relevant feriekortordning. Du giver besked til FerieKonto ved at bruge

Er aftalen ikke indgået senest den 30. september 2016 og/eller beskeden ikke meddelt til FerieKonto inden denne dato, mister din medarbejder retten til at overføre den 5. ferieuge.

Udbetaling af ferie

Hvis medarbejderen i stedet ønsker at få udbetalt værdien af ikke-afholdte feriedage, skal din medarbejder

Hvor blanketten skal sendes til afhænger af, hvilken ferieordning medarbejderen har og om medarbejderen har modtaget offentlige ydelser i ferieåret.

 

         
     

Har medarbejderen modtaget offentlige ydelser i ferieåret fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016?

 
     

NEJ

 

JA

 
 

Er medarbejderen berettiget til:

         
 
  • løn under ferie
 

dig (virksomheden)

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 
  •  feriegodtgørelse
   FerieKonto/anden feriekortadministrator      


Vil du vide mere?

Hvis du har abonnement på PersonaleGuide, kan du læse mere om ferieoverførsel.

I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om dine fordele ved PersonaleGuide.