TEMA: Skal du ansætte elever eller lærlinge?

Skal du ansætte en elev eller lærling, giver vi dig indblik i muligheden for at indgå fleksible uddannelsesaftaler samt indblik i særlige krav til en ansættelseskontrakt.

Det er en stor beslutning at ansætte en elev eller lærling. Som arbejdsgiver skal du sikre, at følgende betingelser er opfyldt, inden du giver tilsagn om en læreplads.

  • Virksomheden skal være godkendt som praktiksted.
  • Der skal indgås en gyldig uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal søges på en særlig blanket, som kan rekvireres online på www.uvm.dk.
  • Du skal sikre, at eleven eller lærlingen modtager overenskomstmæssige vilkår. Dette betyder ikke, at virksomheden er forpligtet til at tegne en overenskomst, blot at du skal sætte dig ind i hvilke minimumstandarder, der skal følges.

Du skal være opmærksom på, at uddannelsesaftalen og dermed også lærlinge- eller elevforholdet er uopsigeligt efter prøveperiodens udløb. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt, at du vælger den aftale, der passer bedst til din virksomhed i hele uddannelsesaftalens løbetid.

Vil du vide mere?
Har du abonnement på PersonaleGuide og har spørgsmål til ansættelse af elever og lærlinge, kan du kontakte vores jurister på 72 27 90 16.