Krav om ansættelseskontrakter i lærlinge- og elevforhold

Uddannelsesaftalen kan som hovedregel anvendes som ansættelsesbevis. Men vær opmærksom på øvrige vilkår for ansættelsen, som ikke fremgår af uddannelsesaftalen.

Efter ansættelsesbevislovens regler skal man senest én måned efter ansættelsens begyndelse skriftligt aftale vilkårene for ansættelsesforholdet.Uddannelsesaftalen kan som hovedregel anvendes som et ansættelsesbevis. Du skal dog være opmærksom på, at uddannelsesaftalen ikke indeholder oplysninger om andre vilkår for ansættelsen, end dem som direkte fremgår af lov om ansættelsesbeviser.

  • Har din virksomhed tiltrådt en overenskomst, vil det ofte være tilstrækkeligt at henvise til den i uddannelsesaftalen under afsnittet ansættelsesvilkår i øvrigt.
  • Har din virksomhed ikke tiltrådt en overenskomst, anbefaler vi, at der i stedet udarbejdes et tillæg til uddannelsesaftalen, som indeholder oplysninger om alle øvrige væsentlige vilkår for ansættelsen.

Et tillæg til uddannelsesaftalen skal godkendes af det faglige udvalg, hvis tillægget fraviger de almindelige bestemmelser i uddannelsesaftalen eller fraviger bestemmelser i den overenskomst, der dækker fagområdet.

Har du brug for hjælp til at udarbejde et tillæg til uddannelsesaftalen, er du velkommen til at kontakte os på 72 27 90 16.

Læs også: