Skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere

En arbejdsgiver har mulighed for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse efter standardsatser, når medarbejderen er på rejse i forbindelse med arbejdet.

Standardsatserne for skattefri rejsegodtgørelse kan udbetales uden dokumentation for, hvilke udgifter medarbejderen har haft på rejsen.

De maksimale satser for skattefri rejsegodtgørelse fastsættes årligt.

Satserne udgør for 2015:

  • Kostgodtgørelse 471 kr. pr. døgn
  • Logi 199 kr.

En arbejdsgiver kan også vælge at betale for de dokumenterede udgifter til overnatning og udbetale skattefri kostgodtgørelse.

En arbejdsgiver kan ikke udbetale rejsegodtgørelse skattefrit, hvis der indgås en aftale med medarbejderen om en mindre løn mod til gengæld at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse. Dette gælder også, selv om der aftales en generel lønnedgang under hensyntagen til årets forventede antal rejsedage. Skattefri rejsegodtgørelse forudsætter med andre ord, at der er tale om en ekstraudgift for arbejdsgiveren.

Læs også: