Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder

Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad stiller til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde, er skattefrie, hvis den samlede værdi af disse goder maksimalt udgør 5.700 kr. pr. år (2015). Hvis en person har flere arbejdsgivere, gælder grænsen på 5.700 kr. for samtlige arbejdsgivere under ét. Der er tale om en bagatelgrænse, og hvis årets goder overstiger grænsen, skal der betales skat af den samlede værdi af goderne.

Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen medregnes til markedsprisen. Ved afgørelsen af, om bagatelgrænsen er overskredet, fragår eventuel egenbetaling (betaling med beskattede midler). Medarbejderen skal selvangive beløbet, hvis bagatelgrænsen overskrides, idet arbejdsgiveren ikke skal oplyse beløbet til SKAT.

Til bagatelgrænsen medregnes kun de goder, der hovedsageligt er stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde. Der skal være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. Bagatelgrænsen gælder ikke for de personalegoder, som i øvrigt er skattepligtige, eksempelvis fri telefon, fri bil mv. Skattefrie personalegoder, eksempelvis kaffe, te og frugt, indgår heller ikke i bagatelgrænsen.

Eksempler på personalegoder, der falder ind under bagatelgrænsen:

  • Mad og drikke ved overarbejde
  • Avis til brug for arbejdet
  • Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren – eventuelt med arbejdsgiverens logo
  • Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges i forbindelse med arbejdets udførelse
  • Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning, se også ovenfor under ”Skattefri personalepleje”
  • Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter.

Goder, der udelukkende eller i overvejende grad tjener private formål, er ikke omfattet af bagatelgrænsen, men er skattepligtige efter de almindelige regler.

Fra praksis kan eksempelvis nævnes tv-programpakke, børnepasning i forbindelse med overarbejde, sundhedstjek, medlemskab til motionscenter, tilskud til medarbejderklubber til aktiviteter uden for arbejdspladsen og livmoderhalskræftvaccination.

Personalegoder, der er finansieret af medarbejderen via en bruttotrækordning, kan være omfattet af bagatelgrænsen, men medarbejderens finansiering peger dog i retning af, at personalegodet ikke i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, men snarere ud fra eget ønske. Der er tale om en konkret vurdering, og en nedgang i kontantlønnen udelukker altså ikke i sig selv, at personalegodet er omfattet af den skattefri bagatelgrænse.

Læs også: