Bagatelgrænsen for gaver og påskønnelser

Den skattefri bagatelgrænse på 1.100 kr. pr. år (2015) omfatter mindre gaver og påskønnelser i form af eksempelvis:

  • Blomster, vin og chokolade
  • Deltagelsesgebyr til motionsløb og lignende
  • Julegaver.

For årets julegave gælder dog den særlige regel, at selv om bagatelgrænsen overskrides, vil årets julegave altid være skattefri, hvis værdien af naturaliegaven maksimalt udgør 800 kr.

Den skattefri bagatelgrænse omfatter ikke:

  • Gavekort, der kan konverteres til kontanter.
  • Skattefri goder på arbejdspladsen, eksempelvis kaffe, te og frugt, se 'Skattefri personalepleje'.
  • Sædvanlige julefrokoster og firmaudflugter.
  • Lejlighedsgaver i forbindelse med private mærkedage.
  • Personalegoder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, og som er omfattet af den skattefri bagatelgrænse på 5.700 kr. (2015), se 'Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder'.
  • Personalegoder, der er skattefritaget efter særlige bestemmelser. Eksempler herpå er parkeringsplads ved arbejdsstedet og sponsorbilletter.
  • Personalegoder, der er skattepligtige, som eksempelvis fri telefon og medielicens.

Læs også: