Social kapital har betydning for virksomhedens resultater

- Jo mere komplicerede arbejdsprocesserne er, jo større betydning har gode relationer, videndeling og samarbejde for virksomhedens resultater. Det påpeger seniorforsker Vilhelm Borg fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø NFA.

Af journalist Ulla Nygaard

I Danmark har man indtil nu arbejdet med social kapital ud fra begreber som tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, men danske forskere sætter nu også fokus på medarbejdernes sociale relationer.

- Vi har den opfattelse, at relationerne imellem medarbejderne i et team og på tværs af teams har stor betydning for virksomhedens resultater, siger Vilhelm Borg. Han arbejder aktuelt med et forskningsprojekt om social kapital på virksomheder inden for mejeri-industrien. 

- Hvis man konstant oplever problemer eller ændringer, der forstyrrer den vante produktionsgang, skaber det irritation og frustration. Det hober sig op, man bruger ikke sine færdigheder optimalt, og det kan smitte af på virksomhedens samlede produktivitet, siger Vilhelm Borg.

Jo mere komplekse arbejdsprocesser, virksomheden skal udføre, jo mere afgørende er det, at medarbejderne kan samarbejde og dele viden på tværs i organisationen. Denne fælles evne udgør virksomhedens sociale kapital, som får større og større bevågenhed.

- De fleste medarbejdere vil gerne yde et godt stykke arbejde. Derfor har det betydning, at der er nogle gode relationer, så man ved, hvad der sker andre steder i virksomheden, siger Vilhelm Borg og tilføjer, at virksomhedernes samarbejdsrelationer hele tiden bliver udfordret.

- Samarbejdsrelationerne udfordres af nye markedskrav, globalisering, ny teknologi, ændringer i virksomhedens organisation, nye ledere og andre forandringer. Derfor skal samarbejdsrelationerne hele tiden holdes ved lige af medarbejdere og ledere for at sikre høj kvalitet og effektiv produktion, siger forskeren.

Handlingsplaner til udvikling

Den sociale kapital dannes i enhver virksomhed gennem samspillet mellem medarbejderne og ledelsen, og den kan påvirkes og udvikles, når virksomheden får den kortlagt og får redskaber til at sætte ind.

- Inden for den samme virksomhed kan den sociale kapital være meget forskellig mellem afdelinger og teams. Selvom virksomheden generelt ligger godt, kan den sociale kapital i en eller flere afdelinger ligge temmelig lavt. Det har vi set og gjort opmærksom på i projektet i mejeri-industrien, og det kan man faktisk godt genkende på virksomhederne, siger Vilhelm Borg.

Igennem forskningsprojektet måles den sociale kapital i virksomhederne, som herefter får udformet handlingsplaner, så de kan udvikle relationerne mellem medarbejderne. Senere kan man måle, om den sociale kapital ændrer sig.

- I mange situationer er man afhængig af andre, som ved noget andet end en selv. Den enkelte medarbejder eller leder har ikke i detaljer hele den fagspecifikke viden til produktion eller udvikling. Blandt andet derfor er det vigtigt, at relationerne mellem medarbejdere og ledere bruges til at gøre hinanden gode, siger Vilhelm Borg.

Tre former for social kapital

Virksomhedens sociale kapital er en kollektiv egenskab, som udvikles i enhver virksomhed. Den dannes gennem samspillet mellem medarbejderne indbyrdes og i relation til ledelsen. Den sociale kapital påvirker virksomhedens produktivitet på samme måde som den finansielle, teknologiske og humane kapital (den enkeltes færdigheder, viden og motivation).

Den sociale kapital kan være forskellig inden for virksomheden, fordi den både findes i en enkelt afdeling/team, imellem flere afdelinger og imellem medarbejdere og ledere. De tre former for social kapital er

  • Samlende social kapital inden for de enkelte afdelinger/teams
  • Brobyggende social kapital mellem forskellige afdelinger
  • Forbindende social kapital mellem medarbejdere og nærmeste leder og mellem medarbejderne og den samlede ledelse.

Elektronisk værktøj til rådighed

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller sideløbende med sin forskning i social kapital et elektronisk værktøj til rådighed for alle virksomheder.

Det er ganske gratis at lade alle medarbejdere i virksomheden udfylde det elektroniske spørgeskema, og på den måde få målt virksomhedens sociale kapital.

Selve resultatopsamlingen gennemføres af NFA, som kvitterer for deltagelsen med en rapport til virksomheden – eller rettere to rapporter.

Læs mere: