Bedre performance og større arbejdsglæde hos SEB

Forsikrings- og pensionsselskabet SEB Pension med cirka 300 medarbejdere er på en performance- og kulturrejse på fjerde år.

Af journalist Ulla Nygaard

I en bred indsats indgår meningsfyldte sociale relationer og samarbejde på tværs, som er kendetegn for social kapital.

SEB befinder sig i en strid konkurrencesituation ligesom branchens øvrige virksomheder, og har derfor sat sig for at gøre medarbejderne i stand til at klare de udfordringer, som den globale konkurrence måtte medføre. Formålet er, at medarbejderne skal kunne klare den hårdt voksende konkurrence i branchen.

Indsatsen kalder de en performance- og kulturrejse med indsatser inden for tre områder: Performance, robusthed og arbejdsglæde. Det hele startede i 2012, men i begyndelsen blev initiativet ikke mødt af alle medarbejdere med lutter begejstring.

- I starten blev det nok opfattet som om vi ønskede, at medarbejderne bare skulle præstere mere, fortæller Mette Mulvad, der er chef for marketing og kommunikation. Men så involverede SEB sine ledere og medarbejdere i at tilrettelægge rejsen.

- Vi satte ledergrupperne sammen på tværs, for at få ideer til, hvordan vi kunne gøre tingene anderledes uden øgede omkostninger. De udfordrede hinanden og lærte hinanden at kende på tværs af afdelingerne. Siden gjorde vi det samme med medarbejderne, og vi har senere set, at medarbejdere og ledere fint kan arbejde sammen også på tværs af afdelinger, fortæller Mette Mulvad.

SEB udformede sin performance- og kulturrejse ud fra forslag fra de tværgående grupper.

-  Vi har oplevet, at der opstår rigtig meget energi og mange konstruktive løsninger, når man er sammen med andre på tværs af afdelinger. Det giver nogle gladere medarbejdere, og vi tror jo på, at glade medarbejdere også giver glade kunder, siger Mette Mulvad.

Rejsen giver bonus

Hos SEB har de gjort den erfaring, at sociale relationer på tværs er med til at forstærke forståelsen for den samlede virksomhed.

- Når man lærer hinanden at kende, ser man også hvordan tingene hænger sammen. Det skaber engagement at sætte folk sammen på nye måder. Vores hypotese er, at vi godt selv kan finde ud af at gøre tingene nemmere, sjovere og billigere. For eksempel er det medarbejdere, der har lagt ruterne til vores walk’n’talk møder, som bruges flittigt. Medarbejderne engagerer sig og bliver hørt, siger hun.

Mette Mulvad nævner også en ny coachordning som et resultat af de mange forslag fra grupperne.

- De medarbejdere, som har gennemført uddannelsen på Forsikringsakademiet, coacher de næste, der skal på uddannelse. Det har betydet, at vi får en langt højere gennemførelsesprocent, fortæller marketing- og kommunikationschefen, og tilføjer, at SEB ellers ikke måler effekt af hver enkelt initiativ.

- Sådan bruger vi ikke vores ressourcer, men helt overordnet måler vi, om vi kan præstere mere for faldende omkostninger. Vi skal kunne opfylde de stigende krav uden stigende omkostninger, og det kan vi se, at vi kan, siger hun.

Arbejder med den gode kollega

Performens- og kulturrejsen fortsætter i 2016, hvor medarbejderne i SEB har haft en ”kick off dag” til et nyt initiativ ”den gode kollega”.

- Der kom cirka 100 forslag fra grupperne inden dagen, og de er nu kogt ned til seks sætninger om, hvad den gode kollega er. Det skal vi arbejde med og har indgået en personligt kontrakt om hvad vi skal arbejde med hver især. I afdelingerne er der opbygget body-grupper, hvor tre er sammen og hjælper hinanden med at nå deres mål, fortæller Mette Mulvad.

Elementerne i performance- og kulturrejsen er mange. Arbejdsglæde handler om at anerkende medarbejderne for deres resultater og give dem meningsfyldte, sociale relationer. Performance handler blandt andet om at udstikke klare mål, opfølgning og samarbejde på tværs. Robustheden dækker over en række sundhedsinitiativer. SEBs administrerende direktør Søren Lockwood modtog sidste år HR Prisen for indsatsen.

Den skepsis, som var hos nogle medarbejdere i starten, er blevet afløst af accept og aktiv deltagelse. I en video på hjemmesiden bedredag.dk om erfaringerne, fortæller en medarbejder, hvordan hans skepsis forsvandt, fordi der kommer nye tiltag, sker opfølgning og fordi ledelsen vil det og viser, at den vil. Desuden nævner medarbejderen entusiasmen hos den administrerende direktør Søren Lockwood, som jævnligt deltager i pausegymnastikken på virksomheden. 

SEB giver sine erfaringer videre om, hvordan man på én gang skaber større arbejdsglæde og bedre performance. Se mere på bedredag.dk.

Læs mere: