Største antal i fleksjob nogensinde

Det er blevet nemmere for virksomhederne at ansætte personer i fleksjob. I dag har godt 70.000 danskere fået bevilget et fleksjob, og det er en stigning på 28 procent siden reformen af fleksjob- og førtidspension trådte i kraft i 2013.


Af journalist Ulla Nygaard

Med reformen i 2013 blev det muligt at ansætte i fleksjob i ganske få timer om ugen, og det er da også de små job, der især er i stigning. Mere end halvdelen af alle nye fleksjob er på mindre end ti timer om ugen, 55 procent. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriets database jobindsats.dk.

- Fleksjob er som en helt almindelig ansættelse bare i færre timer. Arbejdsgiveren og personen i fleksjob aftaler selv opgaverne og lønnen, siger konsulent i Jobgården Carsten Gram. Jobgården er en såkaldt 2. aktør, der hjælper virksomheder og kommuner på Sjælland med at finde den rigtige person til et fleksjob eller det rette job til en fleksjobber.

Fleksjob bevilges til personer med nedsat arbejdsevne, og ordningen har som formål at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet trods svigtende arbejdsevne. De nye regler for fleksjob betyder samtidig, at færre i dag kommer på førtidspension.

- Vi møder stadig virksomheder, som mener, at det er alt for besværligt at ansætte i fleksjob. Sådan var det tidligere, hvor arbejdsgiveren skulle betale fuld løn og derefter skulle søge refusion hos kommunen. Men i dag er det langt mere enkelt for virksomhederne, siger Carsten Gram. 

Virksomhedernes sociale ansvar

Ansættelse af mennesker i fleksjob er en del af virksomhedernes sociale ansvar. 

- Men samtidig er formålet med en ansættelse jo at få dækket et behov i virksomheden. Det handler nogle gange om at tænke lidt anderledes, for at finde ud af, om virksomheden kan beskæftige en fleksjobber, siger Carsten Gram.

Jobcentret skal involveres i ansættelsen i fleksjob, for det er jobcentret, der vurderer og afgør, hvor meget fleksjobberen kan arbejde. Det gælder både arbejdstimer og arbejdsintensitet. Hvis jobcentret vurderer, at arbejdsintensiteten eksempelvis kun er 50 procent, kan det være, at fleksjobbet bliver aftalt til 20 timer, mens arbejdsgiveren kun betaler løn for 10.

Større ledighed end generelt 

Men selvom det er blevet nemmere at ansætte i fleksjob, er der fortsat stor ledighed blandt fleksjobberne. I andet kvartal 2016 havde fleksjobberne en ledighed på 17 procent, mens ledigheden umiddelbart før reformen trådte i kraft var på 22 procent, viser tal fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk.

- En fleksjobber uden ansættelse er på ledighedsydelse, som udgør 60-89 procent af dagpengemaksimum. Når man er i job i selv ganske få timer om ugen, vil det have en stor positiv effekt på indkomsten. Ofte har man 3.000-4.000 kroner mere til sig selv om måneden, siger socialrådgiver i Jobgården Susan Kuhre.

Hun mener, at fleksjobberne har et stort økonomisk incitament til at komme i job.

- Vi ser også, at virksomhederne har stort gavn af medarbejdere, som arbejder selv i ganske få timer. Virksomhederne kan få dækket specielle behov, eller opnå at få de ekstra hænder, der letter opgaverne for de øvrige medarbejdere, siger Susan Kuhre.

Jobgården besøger 15-20 nye virksomheder hver uge, og det er erfaringen, at virksomheder og fleksjobbere kan have svært ved at finde hinanden. 

- I kommunerne er de ofte ramt på tiden, og får ikke altid besøgt virksomhederne, siger Susan Kuhre, og opfordrer derfor virksomhederne til selv at kontakte jobcentret eller en 2. aktør som Jobgården, når de leder efter en medarbejder til et fleksjob.

Et fleksjob bevilges af jobcentret i den kommune, hvor personen bor. Det sker efter en indstilling fra rehabiliteringsteamet og kan ofte være foranlediget af længerevarende sygdom eller skader. 
Når en fleksjobber efter de gamle regler fra før 2013 skifter job, vil personen blive omfattet af de nye regler.

Hjemmesiden www.fleks.nu udgives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og giver flere tips og råd om ansættelse i fleksjob.

Læs også: 
Sådan beregnes indkomsten

Fleksjobberens indkomst består af lønnen fra arbejdsgiveren og et fleksløntilskud fra kommunen. Fleksjobberens samlede indkomst kan beregnes på www.fleks.nu under menupunktet ”Fleksjobberen”.

Her er et eksempel på en beregnet indkomst for en fleksjobber i kontoransættelse til 155 kroner i timen i 10 timer om ugen:

               Pr. måned 
  Den normale månedsløn for 37 timer vil være                    24.852 kr.
  Arbejdsgiverens lønandel for 10 timer er    6.717 kr.
  Fleksløntilskud   15.730 kr.
  Fleksjobberens samlede indkomst   22.447 kr.
  Ledighedsydelsen i 2016 er til sammenligning   16.020 kr.
  Økonomisk fordel for fleksjobberen   6.427 kr.

Sådan beregnes fleksløntilskuddet

Det kommunale fleksløntilskud kan maks. udgøre 17.745 kr. om måneden i 2016. Tilskuddet aftrappes med 30 procent af lønnen fra arbejdsgiveren indtil 13.839 kr. og herefter med 55 procent af den løn, der overstiger 13.839 kr.
               Pr. måned
  Det kommunale fleksløntilskud kan maks. udgøre             17.745 kr.
  - 30 procent af lønnen på 6.717 kr.   - 2.015 kr.
  Fleksløntilskuddet er   15.730 kr.

Den samlede indkomst kan aldrig overstige den normale løn for området.