Tilfredse ansatte hos Arla oplever mindre mobning 

Medarbejdere, der er tilfredse med deres leder, føler sig mindre udsat for stress, dårlig trivsel og mobning. Det viser erfaringerne hos Arla Foods. - Mobning er et symptom på, at noget ikke fungerer. Derfor ser vi på mobning i sammenhæng med det totale arbejdsmiljø, siger HR chef, Senior Director Lars Kaae.

Af journalist Ulla Nygaard

Gennem en årrække har Arla Foods haft en politik imod mobning, og den indgår i det samlede arbejdsmiljøarbejde. Den internationale virksomhed har valgt at udvide begrebet mobning til at en bredere betegnelse ”uacceptabel adfærd”, fordi politikken skal formuleres for alle 20.000 ansatte over hele verden i Arlas ”Harassment Policy”.

- Baggrunden for at indføre politik imod mobning i sin tid var, at vi havde en fornemmelse af, at der foregik mobning. Vi spurgte derfor vores medarbejdere i den årlige engagementsundersøgelse, og det viste sig, at nogle af dem faktisk oplevede problemer med mobning, siger Lars Kaae.

Medarbejdere blev ambassadører

En del af indsatsen mod mobning hos Arla Foods har været at uddanne en gruppe medarbejdere som ambassadører.

- Vores ambassadører er eksempelvis arbejdsmiljørepræsentanter, men det kan også være andre helt almindelige medarbejdere, der er blevet uddannet som ambassadører og som medarbejdere kan gå til, hvis de føler sig udsat for mobning. Det kan nemlig være svært for nogen at gå til chefen, hvis nu det kan opfattes som om de sladrer, siger Lars Kaae.

Sammenhæng mellem ledelse og arbejdsmiljø

Hos Arla Foods er det defineret, hvem der har ansvaret for at håndtere mobning, og hvem der skal gribe ind. Nærmeste leder skal tage affære i første omgang. Men hvis den udsatte ikke er tilfreds med den indsats, kan vedkommende gå videre til næste ledelsesniveau. Hvis der er tilkendegivelser om mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd i den årlige medarbejderundersøgelse, skal nærmeste leder også følge op.

- Alle chefer med flere end fem medarbejdere får en rapport og skal følge op på undersøgelsen. Vi følger også op, så medarbejderne oplever, at de kan have tillid til, at tingene tåler at komme frem i lyset, siger Lars Kaae, som står med hovedansvaret for arbejdsmiljøet.

- Vi ser en tydelig sammenhæng mellem arbejdsmiljø og ledelse. Der, hvor medarbejderne udtrykker tilfredshed med deres leder, ser vi samtidig færre tilkendegivelser om stress, dårlig trivsel og mobning, siger han.

Indsatsen mod mobning virker

Resultaterne er gode. Hos Arla Foods kan man konstatere, at der sker et fald i antallet af medarbejdere, der angiver at have været udsat for uhensigtsmæssig adfærd.

- Vi kan desuden se, at de, der har rapporteret uhensigtsmæssig adfærd, som både kan være mobning, seksuel chikane og anden dårlig adfærd, i højere grad end tidligere giver udtryk for, at de er tilfredse med løsningen på problemet, siger Lars Kaae.

Enkle mål for arbejdsmiljøet

Håndtering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hos Arla Foods og herunder politik mod mobning har været til diskussion i Koncern-SU. Rammerne for arbejdsmiljøpolitikken skal udbredes til alle arbejdssteder i Danmark, Sverige og i de mange andre lande, hvor Arla Foods har arbejdssteder.

- På vores hovedkontor kører vi i øjeblikket med den nye ramme, og når den er afprøvet, vil den køre på alle vores driftssteder i blandt andet Danmark. Den overordnede målsætning er enkel og handler om 100% trivsel, 100% engagement, 0 ulykker og 0 mobning, siger Lars Kaae.