Udbetaling eller overførsel af ferie ved ferieårets afslutning

Hvis en medarbejder ikke har holdt al sin ferie senest den 30. april 2017, er der mulighed for at overføre eller udbetale ferie - kender du reglerne?

Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden den 30. april 2017, er der mulighed for at overføre eller udbetale ferie i følgende tilfælde:

 • Den 5. ferieuge - overførsel eller udbetaling
 • Har I fået tilrettelagt sommerferien?
 • Feriepenge eller ferie med løn - hvilke regler gælder?

Den 5. ferieuge - overførsel eller udbetaling

Overførsel af den 5. ferieuge

Hvis din medarbejder ikke har nået at afholde 25 dages ferie inden ferieårets afslutning, kan du indgå en aftale med medarbejderen om at overføre den 5. ferieuge til næste ferieår. Det gælder dog ikke, hvis din virksomhed er omfattet af en overenskomst, og der i overenskomsten er fastsat begrænsninger herom.

Aftale om overførsel af den 5. ferieuge kan kun indgås, hvis medarbejderen har optjent mere end 20 dages betalt ferie, da der kun kan overføres det antal feriedage, medarbejderen har optjent ud over 20 dage.

For at aftalen om overførsel af den 5. ferieuge er gyldig, skal aftalen:

 • indgås senest den 30. september efter ferieårets udløb
 • være skriftlig.

Hvis din virksomhed er overenskomstdækket, kan der være en anden frist, for indgåelse af aftalen om overførsel af ferie.

Indgår du en aftale om overførsel af ferie med din medarbejder, som er berettiget til feriegodtgørelse, skal du huske at give besked til FerieKonto eller en anden relevant feriekortordning, så feriepengene ikke bliver anset som ikke-hævet.

 • Besked til FerieKonto skal gives ved at bruge denne blanket fra borger.dk.

Er aftalen ikke indgået inden den 30. september og/ eller beskeden ikke er meddelt til FerieKonto, mister medarbejderen retten til at overføre den 5. ferieuge.

Udbetaling af feriepenge for den 5. ferieuge

Din medarbejder kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge, hvis denne ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår.

 • For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen logge ind på borger.dk i perioden fra den 30. april til den 30. september.

Hvis medarbejderens feriegodtgørelse er på kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) og beløbet vedrører den 5. ferieuge, udbetaler Feriekonto automatisk beløbet til din medarbejder.

Hvis medarbejderen er berettiget til ferie med løn og værdien af den 5. ferieuge udgør kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) kan du udbetale beløbet til din medarbejder.

I ovennævnte tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt at udfylde blanketten om udbetaling af den 5. ferieuge.

Udbetaling af feriepenge ved feriehindring

Udbetaling af feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg kan også ske til din medarbejder ved ferieårets afslutning, hvis medarbejderen har været forhindret i at afholde ferie.

Hvis medarbejderen har haft en lovlig feriehindring, vil alt ikke-afholdt ferie kunne udbetales direkte til medarbejderen, herunder også de første 20 feriedage.

Besked til FerieKonto skal gives ved at bruge denne blanket fra borger.dk.

Det er ikke alle hindringer for ferie, der kan accepteres. Acceptable hindringer kan for eksempel være følgende:

 • Aftjening af værnepligt
 • Sygdom
 • Barsel og adoptions orlov
 • Fængselsophold
 • Faglige arbejdskonflikter
Ikke-afholdt ferie, som ikke kan udbetales eller overføres

Ikke-hævede feriepenge skal som udgangspunkt afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden privat feriefond, medmindre der er indgået en aftale om overførsel af ferie. Det vil typisk være FerieKonto eller en anden relevant feriekortordning, der står for administration af dette.

Hvis din medarbejder får løn under ferie, er det i stedet værdien af den ikke-afholdte ferie med løn og eventuelt ikke-udbetalt ferietillæg, som skal overføres. Du skal indbetale værdien af ubrugte feriedage senest den 15. november, medmindre der er indgået en aftale om overførsel af ferie.

Har I fået tilrettelagt sommerferien?

I perioden fra den 1. maj til den 30. september har alle medarbejdere ret til at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie. Denne periode kaldes for hovedferien og afholdes typisk som sommerferie.

Som udgangspunkt fastsættes tidspunktet for afholdelse af ferien efter aftale mellem dig og din medarbejder. Du skal som arbejdsgiver forsøge, at imødekomme dine medarbejderes ønsker om hvornår ferien skal holdes, dog under hensyntagen til virksomhedens drift.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvornår ferien skal afholdes, er det i sidste ende dig som arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet for feriens afholdelse.  Du skal dog huske, at overholde ferielovens regler om varsling af ferie.

Hvis din medarbejder ikke har bedt om sommerferie, og I heller ikke har nået at varsle afholdelse af sommerferie i tide, kan sommerferien undtagelsesvist placeres efter den 30. september.

Feriepenge eller ferie med løn – hvilke regler gælder?

Alle lønmodtagere (direktører undtaget) skal optjene ret til betalt ferie. Hvorvidt betalingen skal bestå af en feriepengeopsparing på 12,5 % eller af ferie med løn inkl. et ferietillæg på 1 %, bestemmes af ferielovens regler, og er således ikke helt valgfrit.

Retten til betalt ferie optjenes i optjeningsåret, som løber fra den 1. januar til den 31. december, og kan efterfølgende afholdes i ferieåret fra den 1. maj til den 30. april.

Ferie optjent fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, skal således afholdes fra den 1. maj 2016 til den 30. april 2017.

Den betalte ferie optjenes med 2,08 dage for hver måneds ansættelse, svarende til 5 ugers ferie på et år.

En medarbejder, der opfylder nedenstående 3 betingelser, skal optjene retten til løn under ferie samt et ferietillæg på 1 %:

 1. Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn under egen sygdom, og
 2. Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn på arbejdsfrie søgnehelligdage, og
 3. Medarbejderen er antaget månedsvist (har mindst en måneds opsigelsesvarsel)

Hvis du kan sige nej til blot ét af ovenstående punkter, er medarbejderen ikke berettiget til løn under ferie og skal derfor i stedet optjene ret til ferie med feriegodtgørelse på 12,5 %.

Medarbejdere, der har ret til løn under ferie, vil endvidere også have ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillæg udbetales af administrative årsager ofte med lønnen i april måned. Ferietillægget skal dog efter ferielovens regler senest udbetales samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Du skal være opmærksom på, at ferietillægget ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis det udbetales inden ferien påbegynder.

Hvis én af dine medarbejdere endnu ikke har optjent retten til betalt ferie hos din virksomhed, har medarbejderen fortsat krav på at afholde 5 ugers ferie, dog uden betaling fra din virksomhed. I så fald kan medarbejderen have feriegodtgørelse hos FerieKonto, optjent fra et tidligere ansættelsesforhold, som kan hæves i forbindelse med feriens afholdelse.

Du skal være opmærksom på, at en medarbejder forud for optjeningsårets begyndelse (1. januar), kan kræve feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Som arbejdsgiver kan du dog aldrig pålægge medarbejderen denne mulighed.

Bliv kunde

Kontakt vores salgsafdeling på

Tlf:  88 97 97 97

Skriv til salg

Er du kunde?

Kontakt kundeservice på

Tlf: 72 27 90 90

Log ind i dit produkt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Bliv opdateret via vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder inden for løn og HR, direkte i din indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev