Uløste konflikter på jobbet kan føre til mobning

Flere end hver tiende har været udsat for mobning på jobbet inden for de seneste 12 måneder. Specialister peger på, at mobning ofte har rod i problemer inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Af journalist Ulla Nygaard

Det viser en stor dansk undersøgelse ”Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014”, som bygger på svar fra 27.000 beskæftigede.

Spørgeskemaundersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at omfanget af mobning på arbejdspladserne ikke har ændret sig til det bedre siden en tilsvarende undersøgelse for to år siden, selvom der er fokus på mobning.

- Måske har vi endnu ikke set langtidseffekten af de indsatser, der rettes mod mobning, siger professor ved Københavns Universitet Åse Marie Hansen. Hun forsker i de skader, man kan pådrage sig af vedvarende mobning, og det er eksempelvis depression.

- De, der er hårdest ramt af mobning udgør cirka 1,5 procent på arbejdsmarkedet, og det er personer, der udsættes for mobning en eller flere gange om ugen. Den grove, vedvarende mobning kan give alvorlige skader, siger Åse Marie Hansen og tilføjer:

- Man er nødt til at gå et step dybere for at finde årsagerne til mobning, som eksempelvis kan skyldes uløste konflikter på arbejdspladsen. 

   

Få mere viden om mobning

Arbejdstilsynets definition på mobning:

Mobning er at blive udsat for krænkende handlinger, som man opfatter som sårende eller nedværdigende. Det bliver dog først til mobning, når man ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod handlingerne.

  • 1 ud af 9 er udsat for mobning
  • 12 % af de beskæftigede (1 ud af 9) har oplevet mobning på jobbet inden for de seneste 12 måneder, mens 1,5 % er udsat for mobning en eller flere gange om ugen.
 

Mobning i fokus hos Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har fokus på mobning og har blandt andet oprettet en Hotline. Her kan man få råd og vejledning af medarbejdere, der er uddannede til at besvare spørgsmål om mobning. Telefonerne er åbne i hverdagene kl. 8-15, fredag kun til kl. 14. Hotlinen har tlf. 70 12 12 88, tast 3.

Et besøg af Arbejdstilsynet i virksomheden kræver, at man indgiver en egentlig klage over mobning. Hotlinen kan vejlede om, hvordan man klager.

I 2014 gav Arbejdstilsynet vejledning og påbud i 133 sager om mobning, herunder seksuel chikane. I 16 tilfælde blev der givet såkaldte §21-påbud, det vil sige påbud til virksomheder om at benytte en autoriseret rådgivningsvirksomhed og få bistand i sager om mobning.

I andre tilfælde kan virksomheder få påbud om at lade en autoriseret rådgivningsvirksomhed afdække, om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer i virksomheden.

Der ligger altid noget bagved

CRESEA er en af de rådgivningsvirksomheder, der rykker ud, når en virksomhed har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om det psykiske arbejdsmiljø.

- Mobning kan have forskellige årsager, og derfor arbejder vi som udgangspunkt med at kortlægge årsagerne igennem individuelle interviews og analyser. Vi skal nå ind til de forhold, der er medvirkende til mobning. Vores intervention er jo forskellig alt efter årsagerne. Det kan for eksempel være medarbejderkonflikter, som ikke håndteres godt af en konfliktsky leder, eller det kan være en forandringsproces, der er gået helt skævt, siger arbejdspsykolog, ph.d i CRECEA Eva Gemzøe Mikkelsen. Hun er både praktiker og forsker i mobning.

På virksomheder, hvor der er mobning, har mobningen ofte grund i uløste konflikter, dårlig kommunikation og en manglende tradition for at give hinanden feedback.

- Det at prioritere og have kompetence til at give feedback kan være afgørende for, om mindre uenigheder eller personforskelle udvikler sig til mobning. Det er jo ikke sikkert eksempelvis, at en medarbejder, der opleves som mobber, selv har den opfattelse, fordi medarbejderen aldrig har fået feedback på sin opførsel, siger Eva Gemzøe Mikkelsen. 

Virksomhederne vil gerne handle

CRESEA får også henvendelser fra virksomheder, der ønsker at forebygge mobning, fordi de måske tidligere har haft et problem, eller fordi en medarbejdertilfredshedsundersøgelse viser, at der er et problem.

- Virksomhederne er blevet mere kompetente i forhold til at håndtere modning, og de vil også gerne forebygge, at der opstår mobning. Jeg ser det som en kombination af erhvervsudviklingen med en stigende grad af forandringsprocesser og en professionalisering af ledelserne. Man vender ikke længere det blinde øje til konflikter, eller til ledere, der opfører sig tyrannisk, siger Eva Gemzøe Mikkelsen.

Ifølge Eva Gemzøe Mikkelsen ved mange virksomheder i dag, at den grove mobning kan koste rigtig dyrt, både menneskeligt og på bundlinjen i form af lav produktivitet, højt sygefravær og tab af kerne-medarbejdere.

- Jeg er stærk tilhænger af, at virksomhederne får deres egen mobbepolitik, som de udformer og implementerer i en proces med deltagelse af ledelse og medarbejderrepræsentanter, siger Eva Gemzøe Mikkelsen.

Ikke flere tavse vidner

Flere end hver fjerde medarbejder har været vidne til mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, viser den store spørgeskemaundersøgelse.

- Både forskere og praktikere har haft for lidt fokus på vidnerne til mobning. De, der overværer, at en kollega eller medarbejder udsættes for mobning, kan faktisk være med til at sætte en stopper for mobningen, siger Eva Gemzøe Mikkelsen. Hun har derfor sammen med sin kollega Tine Ravn Holmegaard udviklet redskabet ”Grib ind – godt kollegaskab uden mobning”, der sætter fokus på vidnernes rolle.

 

Få viden om forebyggelse af mobning

Videncenter for Arbejdsmiljø står for hjemmesiden om forebyggelse af mobning www.forebygmobning.dk .

Arbejdspyskolog Eva Gemzøe Mikkelsen har sammen med professor Annie Høgh skrevet håndbogen ”Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen” for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Håndbogen kan downloades som pdf .

Redskabet ”Grib ind – godt kollegaskab uden mobning" kan downloades som pdf .