TEMA: Vigtig viden om arbejdspladsvurdering (APV)

APV er et værktøj til din virksomhed, som du kan bruge til at sætte fokus på sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen.

Arbejdspladsvurderingen kan bruges til at synliggøre fysisk/psykisk arbejdsmiljøproblemer, udpege løsningsforslag samt forebygge fremtidige arbejdsmiljøproblemer.

Virksomheder med en eller flere ansatte, har pligt til skriftligt at udarbejde en arbejdspladsvurdering. Selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte er ikke forpligtet til at udarbejde en APV. Det samme gælder familievirksomheder, hvor arbejdsgiveren kun har sin ægtefælle og/eller sine børn ansat.

Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes i samarbejde med virksomheden og de ansatte. Har virksomheden mere end 10 ansatte skal APV’en udarbejdes i samarbejde med virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen.

Da arbejdspladsvurderingen er virksomhedens eget arbejdsredskab, skal denne være synlig i virksomheden og være til rådighed for virksomheden, medarbejderne og evt. arbejdstilsynet, hvis de kommer på kontrolbesøg.

Læs også:


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.