Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV)

Virksomhederne bestemmer selv, hvordan de ønsker at udarbejde en APV, dog skal man huske at inddrage alle relevante parter.

Arbejdspladsvurdering skal som minimum indeholde følgende fem elementer:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold

  Når der skal udarbejdes en APV, er det nødvendigt at have et overblik over, hvilke arbejdsmiljømæssige problemer, der findes i virksomheden. Dette kan ske ved hjælp af personalemøder, trivselsundersøgelser og interviews med medarbejdere.

  Arbejdstilsynets APV-tjeklister kan med fordel anvendes ved kortlægning af arbejdsmiljøet i virksomheden. Arbejdstilsynet har udarbejdet 85 brancherettede APV-tjeklister, der især henvender sig til virksomheder med mindre end 10 medarbejdere.

  Nogle branchearbejdsmiljøråd har også udarbejdet APV-tjeklister, som kan bruges i stedet for/sammen med Arbejdstilsynets tjekliste.

 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer

  Det næste skridt er, at beskrive samt vurdere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Heri indgår også at klarlægge årsagen bag de arbejdsmiljømæssige problemer.

  Arbejdstilsynets brancherettede vejvisere kan med fordel anvendes til at prioritere arbejdsmiljøproblemer og løsninger i virksomheden.

  Arbejdsmiljøvejvisere beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i den enkelte branche samt de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.

 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær

  Problemer med arbejdsmiljøet kan medføre et højt sygefravær blandt virksomhedens medarbejdere. Ved at inddrage sygefraværet i APV-processen, kan virksomheden afdække om der er forhold i arbejdsmiljøet, der bidrager til sygefraværet.

  Virksomheden kan bruge sygefraværsstatistikker til at få overblik over, om der er visse afdelinger eller medarbejdere med særlige arbejdsopgaver, der har særligt højt sygefravær. På baggrund af denne viden kan det vurderes, hvilke tiltag der skal til for at formindske og forebygge sygefravær.

 4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer

  Efter afdækning af arbejdsmiljøproblemer skal virksomheden og medarbejderne i fællesskab udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan virksomheden vil løse de aktuelle arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses straks.

  Handlingsplanen bør udarbejdes således, at den er realistisk med hensyn til mål og tid. Samtidig skal indsatsen for de forskellige arbejdsmiljøproblemer prioriteres.

 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

  Til sidst skal der udarbejdes retningslinjer for, hvordan virksomheden har tænkt sig at følge op på handlingsplanen. Det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for at gennemføre handlingsplanerne i praksis, hvordan virksomheden vil afgøre om de valgte løsninger virker, og hvornår planen skal revideres.

Arbejdspladsvurderingen skal i henhold til lovgivningen revideres hver gang der er en ændring i arbejdet, arbejdsprocessen eller arbejdsmetoden, som har betydning for selve arbejdsmiljøet.  APV'en skal dog revideres minimum hvert 3. år.

Læs også:


I PersonaleGuide finder du hurtigt svar på alt om medarbejderforhold i et forståeligt sprog - lige fra ansættelse til barselsregler, ferie, skatteforhold og fratrædelse.

Læs mere om PersonaleGuide.