Virksomheder: Tag fri Grundlovsdag

Mens flertallet af danske virksomheder vil have afskaffet 1. maj som overenskomstbestemt fridag, så er der udbredt opbakning til Grundlovsdag. Det viser en ny rundspørge blandt landets HR-chefer foretaget af løn- og HR-virksomheden Bluegarden.


Pressemeddelelse - 1. juni 2014

Mens der i de senere år har været snak om at afskaffe både 1. maj og Store Bededag som fridage, så er der solid opbakning til, at Grundlovsdag fortsat skal være en overenskomstbestemt fridag. Det viser en ny undersøgelse blandt HR-cheferne for sammenlagt 44.000 ansatte foretaget af Danmarks største løn- og HR-virksomhed Bluegarden. 

Hele 60 procent af de adspurgte HR-chefer er imod, at Grundlovsdag afskaffes som fridag, mens kun 29 procent er for. Til sammenligning mener 61 procent af HR-cheferne, at det skal være slut med at holde fri 1. maj. 

”Det er en positiv overraskelse at se så stor opbakning til Grundlovsdag blandt virksomhederne. Man kunne have frygtet en automatreaktion mod dagen, fordi den som enkeltstående fridag udgør et forstyrrende element i planlægning og produktion. Den opfattelse afspejler vores undersøgelse ikke, og det tyder på, at HR-cheferne har blik for den balance mellem arbejde og fritid, som der skal være på en velfungerende arbejdsplads”, siger John Lind Thomsen, der er HR-direktør hos Bluegarden.

Mere populær end 1. maj

Samme undersøgelse viser til gengæld, at HR-cheferne ønsker 1. maj afskaffet som overenskomstbestemt fridag. Det er der ifølge John Lind Thomsen en plausibel forklaring på:

”For mange mennesker er Grundlovsdag en fejring af det nationale og af de ting, som forener os på tværs af faglige og politiske skel. På den måde står dagen i stærk kontrast til 1. maj, der jo er arbejdernes kampdag og dermed en begivenhed, som ofte deler danskerne. Derudover er den store forskel, at Grundlovsdag er defineret som en lukkedag i lukkeloven, mens det ikke er tilfældet for 1. maj”, lyder det fra John Lind Thomsen. 

Ifølge Bluegardens undersøgelse hersker der på 38 procent af de danske arbejdspladser forvirring blandt medarbejderne om, hvorvidt man har fri henholdsvis 1. maj og Grundlovsdag. For yderligere information kontakt John Lind Thomsen, Executive Vice President, HR & Communications, på telefon 42 82 27 00 eller mail jlt@bluegarden.com.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen ’Ferie og forårets helligdage’ er foretaget i april 2014 af Bluegarden. Man har spurgt HR-beslutningstagere i 287 virksomheder med i alt 44.771 medarbejdere fordelt på 20 forskellige brancher. Virksomhederne fordeler sig bredt i størrelse målt på antal medarbejdere,