Sådan læser du din lønseddel fra MultiLøn

Vi har lavet en simpel oversigt og beskrevet de forskellige tekster, der kan stå på din lønseddel fra MultiLøn. Åbn eksemplet nedenfor og følg punkterne for at få en forklaring.

 • 1. Normtid

  Normal arbejdstid (timer).
 • 2. Enheder

  Afhængig af hvilken post, der specificeres, kan enheder være antal timer, kilometer eller kroner.
 • 3. Månedsløn/timeløn

  Angiver den måneds- eller timeløn, der er aftalt for normal arbejdstid eller ved timeløn. Omfatter ligeledes de ekstra tillæg og overtid, der kan forekomme i lønbehandlingen.
 • 4. Personalegoder før skat

  Eksempelvis fri bil, fri telefon, sundhedssikring og bruttolønsordninger.
 • 5. Pension og opsparing af fritvalg

  Firmapension hvor præmien ofte er 2/3 fra arbejdsgiver og 1/3 fra lønmodtageren. Opsparing af fritvalg og ligeledes hvis fritvalg bliver udbetalt.
 • 6. ATP

  Før skat trækkes også det lovpligtige bidrag til ATP. ATP beregnes ud fra, hvor mange arbejdstimer du har.
 • 7. AM-bidrag

  Det lovpligtige beløb til arbejdsmarkedsbidrag (AM) fratrækkes. Beløbet er procentdele af summen af gagen, gruppeliv, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP.
 • 8. A-indkomst og A-skat

  A-skat trækkes fra A-indkomsten. I eksemplet er A-indkomsten summen af gagen, gruppeliv, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM.
 • 9. Afregning af periodens feriepenge

  Feriepenge for perioden bliver beskattet og sendt til Feriekonto eller til Feriekort.
 • 10. Løntræk efter skat

  Eksempelvis frokostordning, personaleforening og aconto.
 • 11. Konto

  Bankkontoen hvor lønnen overføres til.
 • 12. Disp. dato

  Datoen hvor lønnen er disponibel på kontoen.
 • 13. Beløb

  Det beløb, der er indsat på bankkontoen.
 • 14. År til dato – Pension

  Summen af medarbejders og firma indbetalinger på medarbejders pensionsordning i indeværende år, inkl. den nærværende lønseddel/periode. Summen af den opsparet fritvalg i indeværende år, inkl. den nærværende lønseddel/periode.
 • 15. Feriefridage/timer saldo

  Det antal feriefritimer/-dage, der er til rådighed efter nærværende lønperiode. Bemærk! Saldoen på lønsedlen er forskudt i forhold til tidsregistrering, hvorfor den faktiske saldo kan være lavere.
 • 16. Ferieberettiget løn og ferietillæg

  Den ferieberettigede løn er løn udbetalt for arbejde, der danner grundlag for beregningen af feriepenge og ferietillæg. Det betyder, at tillægget for gruppelivsforsikringen ikke medtages.
 • 17. Nettoferiepenge saldo

  Summen af feriepengene fra indeværende år, som er sendt til Feriekonto/Feriekort.

Har du andre spørgsmål til din lønseddel?

Vi har samlet en række svar, der kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til din løn og dine lønsedler.


Gå til spørgsmål og svar