Big Data – dataanalyser på kryds og tværs

Med Big Data har verdens virksomheder fået nye værktøjer til både at øge indsigten i forretningen og udvikle nye produkter og services. Her lægger Bluegardens egen ekspert sporene for Bluegardens fremtidige Big Data-indsats.


“Big Data har potentialet til at revolutionere ikke bare it-verdenen, men også resten af samfundet.” Sådan indleder Michael Spangaard Møller, Director for Product Development, Enterprise Solutions i Bluegarden. Han forklarer, at den store værdiskabelse i Big Data består i at kombinere data fra flere forskellige datakilder. Og ikke bare kombinere data, men også kombinere data, som aldrig tidligere er blevet kombineret. “Tidligere var udgangspunktet, at man havde en række datakilder, der kunne fortælle noget specifikt om et område. Man havde så at sige defineret formålet på forhånd og brugte kun data til at be- eller afkræfte sin tese. I dag kan man med Big Data mere frit definere formålet med en dataanalyse og på den måde generere helt ny viden og indsigt,” siger han.

Mainstream-analyser

Udviklingen inden for Big Data tilsiger, at Big Data-analyser går fra at være superavancerede og eksklusive til om få år at blive tæt på mainstream.

“I fremtiden kan man ikke længere sige, det ved jeg ikke, når man bliver spurgt om noget af sin chef. Man kan højst slippe afsted med at sige, at man har brug for en dag eller to til at undersøge det. For med den mængde af datakilder, vi har i dag, og som vil fortsætte med at vokse, kan man relativt hurtigt sætte sig ind i nye forhold,” siger Michael Spangaard Møller.

Analytics bliver stort

Big Data-udviklingen vil i fremtiden også være drevet frem af nye Big Data-analyseværktøjer. “Big Data Analytics bliver en kæmpe disciplin. Det kendetegnende for de nye analyseværktøjer vil være, at det ikke kræver et langt kursusforløb at forstå dem. De bliver intuitive at bruge – ikke bare for it-afdelingen, men for alle i en organisation,” siger Michael Spangaard Møller.

Tre Big Data-spor i Bluegarden

I Bluegarden-regi arbejder man primært efter tre Big Data-spor. Det første spor handler om at stille flere og flere data til rådighed for kunder og samarbejdspartnere. Det andet spor handler om at lave færdigpakkede rapporter, som kan distribueres enkelt og hurtigt ud i markedet til interesserede parter. Og det tredje spor er en vision om at producere Big Data-analyser, der gør det muligt at tilbyde markedet benchmarking-rapporter på tværs af brancher, geografiske områder, segmenter osv.

Ny indsigt med Bluegarden Big Data

I dag betyder den gældende lovgivning på området, at Bluegarden ikke må videregive kundeoplysninger. Men i fremtiden er det sandsynligt, at Bluegarden får lov til at videregive kundeoplysninger, hvis de er tilstrækkeligt anonymiserede.

“Det kunne give nogle meget interessante perspektiver,” siger Michael Spangaard Møller. “Man kunne eksempelvis forestille sig, at en virksomhed ville være interesseret i at vide, hvad gennemsnitslønnen egentlig var for bagere i Nordjylland, inden den næste lønforhandling med de ansatte. Eller at en transportvirksomhed ville være interesseret i at vide, hvad personaleomsætningen var for chauffører i lokalområdet, så de kan sammenligne sig selv med konkurrenterne.”

“Pointen er, at der er en kæmpe forskel på at agere på et oplyst og et uoplyst grundlag. Den form for indsigt vil vi gerne kunne give markedet med Bluegarden Big Data-analyser,” slutter Michael Spangaard Møller.

Big Data