Human Capital Analytics

På CBS er der groet et nyt forskningsområde op med den Big Data-inspirerede titel Human Capital Analytics. Her fortæller den ansvarlige professor, hvorfor virksomheder har meget at vinde ved at anlægge en mere forretningsorienteret vinkel på HR.


HR er i dag et område, hvor beslutninger kun i begrænset omfang er baseret på data og analyse. Den virkelighed er ved at ændre sig. Inden for de seneste 10 år – og særligt i forbindelse med finanskrisen – er HR-afdelinger blevet presset til at dokumentere deres effekt på opnåelse af virksomhedens strategiske mål. Det betyder med andre ord, at HR er ved at ændre fokus fra at være ren personaleadministration til at være en afdeling med ansvar for processer, som er centrale for forretningen. Det betyder også, at HR i stigende grad bliver mødt med krav om at kunne dokumentere effekt baseret på dataanalyse i stedet for mavefornemmelser.

Show me the money

På CBS har professor Dana Minbaeva fra Institut for Strategi og Globalisering for nylig startet forskningsprojektet Human Capital Analytics Group. Formålet er at forbinde HR og performance meget kraftigere, end tilfældet er i dag, og hendes drøm er løfte den danske HR-disciplin til et nyt niveau. ”Når danske virksomheder taler om HR-initiativer i dag, siger de typisk: Vi bruger så og så mange procent af vores HR-budget på uddannelse. Men dermed siger de jo kun noget om, hvor mange penge de bruger. De har ikke fokus på, hvilken værdi HR-initiativet har for virksomheden,” siger Dana Minbaeva. Hun formulerer selv behovet for at få et større bundlinjefokus i HR som behovet for en større ”show me the money”-kultur. ”HR skal opfattes som enhver anden værdiskabende afdeling i en virksomhed. Det skal være almindeligt at måle på HR som en afdeling, der er med til at tjene penge til virksomheden. I dag betragtes HR primært som en omkostning. Analytics skal være med til at skabe det skifte.”

Smart Data

Selv om det ikke er en ren Big Data-disciplin at drive Human Capital Analytics, så har området nogle af de samme forudsætninger: Med en data- og faktapræget tilgang til virkeligheden bliver man i stand til at øge indsigten i sin forretning og dermed træffe mere oplyste beslutninger.

”I stedet for Big Data vil jeg hellere snakke om ‘Smart Data’,” siger Dana Minbaeva. ”Det handler ikke om, hvor store datasæt en virksomhed har. For hvis de alligevel ikke ved, hvad de skal stille op med deres data, kan det være lige meget, hvor mange de har. I stedet handler det om, at virksomhederne skal have adgang til HR-data af en høj kvalitet, og som de har en klar strategi for at trække mening ud af.”

Dana Minbaeva fortæller, at hun har set eksempler på virksomheder, som igennem flere år har kørt det samme introduktionsprogram for visse nye medarbejdere. Men virksomhederne har efterfølgende aldrig målt på, om introduktionsprogrammet betød, at de medarbejdere performede bedre, end de medarbejdere der aldrig havde deltaget i introduktionsprogrammet.

”Vi har også en forestilling om, at performance og lønniveau hænger sammen. At jo bedre vi betaler en medarbejder, jo bedre performer de. Men hvordan skulle vi vide det, for vi har aldrig målt på det? Det kan jo være forskelligt fra afdeling til afdeling, hvad der motiverer medarbejderne,” siger Dana Minbaeva.

Spar millioner

Mavefornemmelser baseret på mange års intuition kan være en god målestok. Men mavefornemmelsen tager ikke skade af at blive suppleret med data, der dokumenterer sammenhænge i stedet for at gætte sig frem til dem.

”Det ville da være rart at vide for mange virksomheder, om deres investeringer i uddannelse rent faktisk ender med at kunne betale sig. Eller om deres penge brugt på visse HR-programmer er spildt. Sådanne analyser kan Human Capital Analytics hjælpe med at foretage og dermed spare organisationen millioner af kroner i mere målrettede initiativer,” slutter Dana Minbaeva.

Human Capital Analytics, Dana Minbaeva