Integration – luk arkitekturen op og byg ovenpå

Vi er gået fra en lukketheds- til en åbenhedskultur, når det kommer til it-udvikling. Det giver spændende muligheder med integration af systemer og sammensmeltninger af applikationer. Med den rette teknologi vil Bluegarden placere sig selv lige i midten af den udvikling og være med til at skabe nye Connected Services i markedet.


Åbn Facebook og tag et kig på nogle af de spil og andre applikationer, der popper op i skærmbilledet. De applikationer har Facebook ikke udviklet. De er udviklet af eksterne, fordi Facebook har tilladt, at applikationerne kan integrere til deres tjeneste via et såkaldt API - Application Programming Interface.

Morten Hall Schou, ExCo Director i Bluegarden, bruger Facebook som eksempel, når han skal forklare, hvordan og hvorfor integration af services – også benævnt Connected Services – er blevet én af tidens store it-trends.

Åbne API’er som standard

For år tilbage var tendensen, at man var mere forbeholden med at lade andre få et kig ind i det digitale maskinrum. Arkitekturen blev ikke blotlagt for andre end dem, der udviklede direkte på systemet. Den tilgang er nu blevet vendt på hovedet. I dag blotlægger virksomheder gerne applikationsarkitekturen i håb om, at andre vil bygge services ovenpå, som kan åbne nye døre i markedet.

“Det er en udvikling, som har været drevet frem af Facebook og Google, og som derfra stille og roligt er sivet ud i branchen. I dag er åbne API’er en de facto-standard for applikationsudvikling,” siger Morten Hall Schou.

Fri integration

Han ser to grundlæggende pointer i integrationstilgangen, som begge ender med at komme kunderne og brugerne til gode.

“For det første har integrationer traditionelt set været ensbetydende med point-to-point-udvikling. Det vil sige, at man har udviklet med det specifikke formål at integrere system X med system Y. Det medfører, at forretningsudviklingen også begrænser sig til at være point-to-point. Med åbne API’er kan systemer mere frit integrere med hinanden. Det vil sige, at en virksomheds system mere får karakter af at være en platform, der kan understøtte generel forretningsudvikling.,” siger Morten Hall Schou.

Best-of-breed-tilgang

“For det andet bygger integrationstrenden også på en best-of-breed-tilgang. Virksomheder har en bred vifte af forretningssystemer, de bruger til at styre virksomheden med. De systemer har sjældent samme producentnavn, hvilket betyder, at man ender med et meget heterogent it-miljø. Jo nemmere og mere sømløst man kan navigere rundt i systemerne, des mere effektive bliver medarbejderne,” forklarer Morten Hall Schou.

Det betyder, at opgaven i dag er at skabe den samme form for gnidningsfrie oplevelse i navigationen mellem virksomhedssystemer, som brugerne har vænnet sig til, når de navigerer rundt på nettet som privatbrugere. “Nøglen til den brugeroplevelse er åbne API’er.”

Bluegarden Connect

Som Danmarks største leverandør af løn- og HR-løsninger med ca. 65.000 erhvervskunder ligger Bluegarden inde med en omfattende specialistviden og unikke data. De data og den viden vil Bluegarden i stigende grad bringe i spil ved at tillade tredjepartsvirksomheder at bygge videre på Bluegardens applikationsarkitektur.

“Bluegardens systemer håndterer de helt centrale dele i en virksomhed. Det er alt fra ansættelsesforhold og løn til pension og skat. Vi skal udnytte den position. Vi kan give indsigt i kerneforretningen og øge beslutningsstøtten til ledelseslaget, og vi kan minimere eller fjerne opgaver, som ikke skaber værdi. I begge tilfælde naturligvis uden at gå på kompromis med datasikkerheden,” siger Morten Hall Schou og slutter.

“I det perspektiv er der næsten ingen grænser for, hvor Connected Services vil bringe Bluegarden hen. Der er et kæmpe potentiale i at integrere vores tjenester med andre.”

Morten Hall Schou, ExCo Director, Bluegarden A/S