Hvilke krav stilles til en DPO?

EU Persondataforordningen stiller følgende krav til en Data Protection Officer (DPO):

  • Skal have professionelle kvaliteter og ekspertviden om lovgivning om databeskyttelse og praksis på området

  • Skal være uafhængig og arbejde selvstændigt med direkte reference til den øverste ledelse

  • Skal udpeges for en periode af mindst 4 år, og perioden kan forlænges

  • Kan ikke afskediges, medmindre kvalifikationerne ikke længere rækker

  • Kan være ansat af myndigheden/virksomheden, men kan også udføre sit hverv på tjenesteydelseskontrakt (outsourcing)

  • Skal registreres hos tilsynsmyndigheden og offentliggøres med navn og kontaktdetaljer

Kilde: bdo.dk

Hvilke krav stilles til en DPO?