Simplification – gør det komplekse enkelt

Nutidens brugere ønsker ikke at spilde tid på at lære et nyt it-system at kende. Det skal bare fungere – og gerne hurtigt. Bluegardens opgave bliver at tilpasse komplekse løn- og HR-systemer til simplification-tendensen.


For 10-15 år siden blev meget it til virksomheder solgt alene på den mængde af funktionalitet, en given løsning kunne tilbyde. Der var ikke fokus på, om funktionaliteten rent faktisk også blev anvendt efterfølgende – det var sekundært.

Den tilgang til it blev for alvor ændret, da smartphones, tablets og apps begyndte at oversvømme markedet og dikterede en ny dagsorden med brugeren i centrum. Her var fokus ikke på teknikken, men på brugervenligheden i løsningen. Det var en erkendelse af, at hvis ikke brugeren var i stand til at bruge værktøjet – hvad end det drejede sig om hardware eller software – så var værktøjet ikke godt nok.

Reducér kompleksitet

Morten Hall Schou er Director for Frontend og HR systemer i Bluegarden. Han sammenfatter ovenstående udvikling inden for it-branchen med ordet simplification – hentet fra en engelsk benævnelse af enkelhedsstrømningerne på markedet.

“Hvor branchen tidligere udviklede systemer, der kunne alt muligt, udvikler man i dag efter et back-to-basics-princip. Man har erkendt, at det ikke giver nogen mening at præsentere brugeren for et væld af muligheder i navigationen fra A til B. Det øger bare risikoen for fejl og for at betjene løsningen forkert, hvilket i begge tilfælde giver brugeren en skidt oplevelse.”

Indbygget kontekstintelligens

Kravet om enkelhed stiller store krav til et it-systems intelligens.

“Kontekst-bevidsthed vil udvikle sig meget yderligere i de kommende år. Vi vil opleve, at brugergrænsefladen i et system i stigende grad vil tilpasse sig efter, hvad man som bruger har tænkt sig at gøre,” siger Morten Hall Schou. Han sammenligner det med oplevelsen, når han selv kører frem og tilbage mellem hjem og arbejde hver dag. Her oplyser hans telefon ham automatisk, at det vil tage så og så mange minutter at køre fra hjemmeadressen i Roskilde til kontoret i Ballerup.

“Selvom jeg ikke har fortalt min telefon, hvor jeg bor eller arbejder. Men baseret på min adfærd hver dag igennem en periode, har den lært, at det er mit typiske bevægelsesmønster.”

Enkelhed og nemhed

Lønadministrationsområdet har ikke tidligere været på forkant med udviklingen. Sådan har det i hvert fald forholdt sig historisk set. Men i fremtiden har man ikke råd til samme indstilling, forudser Morten Hall Schou. “Det bliver i stigende grad også et krav til os, at vi kan tilbyde løsninger, der lever op til kravene om enkelhed og nemhed i anvendelsen.”

Decentral dataopsamling

Decentral dataopsamling er ét af de nøgleord, som indgår i Bluegardens udvikling af nye og særligt mobile lønløsninger.

“Lige nu er der mange medarbejdere, der eksempelvis registrerer ferie eller fravær på gule sedler. Det er en praksis, som inviterer til fejlindtastninger og unødvendige arbejdsgange. Med decentral dataopsamling – eksempelvis via en telefon – sørger medarbejderen selv for at taste oplysningerne ind, og så er det kun virksomhedens opgave at tjekke, at oplysningerne er korrekte,” siger Morten Hall Schou.

Intelligent tidsregistrering

Han forestiller sig også, at man i fremtiden kan anvende en app, der supplerer den traditionelle tidsregistreringspraksis.

“Hvis du kommer og går på nogenlunde samme tidspunkt hver dag, så kan telefonen måske komme med et forslag til dagens tidsregistrering baseret på din fysiske tilstedeværelse i virksomheden. Det vil sige, at man slipper for at taste ind, men blot skal godkende forslaget eller alternativt rette til, så det passer.”

Bluegardens paradoks

Mens udviklingen altså overordnet set går i retning af mere enkelhed og simplere løsninger, så har området for løn og personalerelaterede ydelser paradoksalt nok aldrig været så komplekst.

“Løn- og HR-systemer bliver rent faktisk mere og mere avancerede at bygge og designe. Men den kompleksitet vil brugerne ikke mødes af. De vil have noget, der er simpelt at bruge og lækkert at kigge på. Vores opgave herfra og i fremtiden bliver at få de to verdener til at mødes i alt, hvad vi siger og gør,” slutter Morten Hall Schou.

Bluegardens næste app

Bluegarden er i fuld gang med udviklingsarbejdet til en ny app, som er målrettet medarbejderne i en virksomhed. Omdrejningspunktet bliver decentral dataopsamling. Det vil sige, at mens mange medarbejderindtastninger af eksempelvis tidsregistreringer, kørsel og udlæg i dag indrapporteres til administrationen i e-mails eller på en lap papir, kan medarbejderne fremover foretage samme indtastninger direkte i app’en. Det sparer en arbejdsgang og letter dermed den administrative byrde, ligesom det også reducerer risikoen for fejlindtastninger, fordi de foretages af medarbejderen selv og ikke eksempelvis af en lønbogholder.

Medarbejder-app’en forventes lanceret i andet halvår af 2015.

Simplification, Morten Hall Schou