3C Retail har fået en fleksibel standardløsning med fordele

I 2012 skiftede 3C Retail et lønsystem, som var en integreret del af deres ERP-løsning, ud med en standardløsning fra Bluegarden. Siden er koncernens lønadministration blevet ensrettet på tværs af forretningsområder, så man i dag kan understøtte selskabets tradition for opkøb af nye virksomheder.


Da supporten på det tidligere lønsystem stoppede i 3C Retail – selskabet bag blandt andet L’EASY, D:E:R og Inspiration – havde organisationen to muligheder ifølge koncernøkonomichef, Heine Christiansen. Den ene var at opgradere deres individuelt tilpassede system til en ny version, hvilket var ensbetydende med en større sekscifret investering. Den anden var at skifte til et standardsystem. 3C Retail valgte den sidste løsning.

Så vi speedede processen op og valgte at flytte både vores eksisterende og nye systemer over på MultiLøn.

Heine Christiansen, koncernøkonomichef

”Desuden overtog koncernen samtidig driften af Inspiration og deres ca. 400 medarbejdere. Hver Inspiration-butik havde eget lønsystem, hvilket rent administrativt ville svare til at overtage 44 nye virksomheder. Det ville være et mareridt. Så vi speedede processen op og valgte at flytte både vores eksisterende og nye systemer over på MultiLøn,” fortæller Heine Christiansen.

Værdifuld ensretning

Som han forklarer, var valget først og fremmest et strategisk forretningsvalg. Man ville væk fra et system, der var integreret i ERP-løsningen, og over på en standardløsning, som krævede mindre vedligehold. Men som han kan konstatere i dag, har skiftet også haft en afledt effekt.

Når man ikke længere kan gøre, som man plejer, ændrer man ofte sin rutine en smule, så den passer ind i den nye standard. Med så mange forskellige mennesker og butikker, hvor man har været vant til at gøre tingene på sin egen måde, har det en stor værdi for os, at alt i dag er ensrettet,” siger Heine Christiansen. Han uddyber, at valget af netop Bluegardens standardsystem og ikke et konkurrerende blandt andet hang sammen med MultiLøns store udbredelse. ”Som leder vurderede jeg, at det var nemmere at tiltrække de rigtige medarbejderprofiler på en lønløsning, som er kendt i markedet.”

En business case med besparelser

Heine Christiansen foretog en business case-beregning på skiftet til MultiLøn og ved, at valget har sparet organisationen mange penge.

”Blandt andet fordi vi ikke skulle opgradere det gamle system til en ny version. Men også fordi vi ikke kunne have håndteret hver af Inspirations 44 butikker med vores nuværende administrationsressourcer. Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi kører en standardløsning på tværs af koncernen,” siger Heine Christiansen.

Det har stor værdi for os, at alt i dag er ensrettet.

Heine Christiansen, koncernøkonomichef

Følger forretningens udvikling

Endnu en gevinst ved skiftet til MultiLøn er den fleksibilitet, der ligger i løsningen. Det er nemlig muligt for 3C Retail at koble nye virksomheder på systemet i fremtiden.

”Vi har en lang historik for opkøb i koncernen,” siger Heine Christiansen. ”Den strategi ville jeg have meget sværere ved at understøtte med vores gamle system.”

Derudover fremhæver Heine Christiansen muligheden for automatisering af arbejdsprocesser som en af de væsentligste gevinster ved skiftet til MultiLøn.

”Tidligere foregik indtastninger manuelt, og det betød, at risikoen for fejlindtastninger var stor,” siger Heine Christiansen og slutter: ”For det værste er ikke at rette i de systemer, man har. Det værste er at glemme at rette i de systemer, man har. Så skal man efterfølgende ind og rette i potentielt 900 menneskers løn. Med løn er det nemlig sådan, at uanset hvor lille fejlen er, så retter man den.”

3C Retail har fået en fleksibel standardløsning med fordele

Om 3C Retail

3C Retail købte i 2005 Thorn Nordics daværende danske datterselskab D:E:R, og i november 2006 købte 3C Retail Thorn-selskaberne i Norge og Sverige. I 2012 købte 3C Retail Inspiration. 3C Retail-koncernen omsætter for mere end 1,9 mia. kroner og har ca. 900 ansatte. 3C Retail A/S indgår i 3C Holding-koncernen.

Udfordring

Supporten på 3C Retails daværende lønløsning løb ud, og en opgradering til en ny version ville blive meget dyr. Derudover overtog 3C Retail samtidig 44 nye butikker fra Inspiration-kæden, som alle kørte med hvert sit lønsystem.

Løsning

3C Retail skiftede det gamle system ud med MultiLøn og integrerede samtidig de 44 Inspiration- butikker i løsningen. Så i dag har man ét standardiseret system, som alle koncernens medarbejdere bruger på tværs af alle afdelinger.

Resultat

3C Retail har sparet et betydeligt beløb på at vælge et platformsskifte til MultiLøn i stedet for en versionsopgradering af det tidligere system. Samtidig har koncernen oplevet sidegevinster i form af en større strømlining af arbejdsprocesser samt en automatisering af tidligere manuelle indtastninger.

Bliv kunde - kontakt vores salgsafdeling på

Tlf: 88 97 97 97

 

Skriv til salg

Er du kunde? Kontakt kundeservice på

Tlf: 88 97 97 00

 

Log ind i dit produkt