Ikano Bank har fået simpel lønhåndtering i en fremtidssikret løsning

Overenskomst med Finansforbundet fik Ikano Bank Danmark til at skifte til en lønløsning fra Bluegarden. Automatiserede processer samt mulighed for tillægsmoduler og backup er blandt nøgleordene i den nye løsning, siger økonomichefen.


Mens effekten af nogle nye tiltag i en virksomhed udelukkende bør måles i kroner og øre, skal andre tiltag også måles i mængden af tryg nattesøvn for både ledelse og medarbejdere. Nogenlunde sådan opsummerer Lars F. Olsen, økonomichef i Ikano Bank Danmark, skiftet fra deres tidligere lønsystem til MultiLøn fra Bluegarden.

Vi føler en stor tryghed i, at vi har entreret med en udbyder, som har ressourcerne og den nødvendige viden...

Lars F. Olsen, økonomichef

”Ikano Bank Danmark er en lille enhed, og vi er ikke verdensmestre i lønsystemer. Derfor føler vi en stor tryghed i, at vi har entreret med en udbyder, som har ressourcerne og den nødvendige viden til at sikre, at lønadministrationen bliver håndteret på den rigtige måde. Det har været førsteprioriteten i skiftet fra det ene system til det andet,” siger Lars F. Olsen. Han tilføjer dog, at Ikano Bank Danmark bestemt også har forventninger til, at løsningen på sigt bidrager til en generel effektivisering og forbedring af lønhåndteringen.

Fri for manuelle indtastninger

Ikano Bank Danmark havde gennem mange år anvendt et konkurrerende lønsystem. Det fungerede udmærket, men da Ikano Bank Danmark i 2009 blev en bankfilial, kom man samtidig over på Finansforbundets overenskomst, og den understøttede det daværende lønsystem ikke.

”Fornylig indgik Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet eksempelvis forlig om en 3-årig overenskomst. Den indebar blandt andet en lønstigning på 1,7 % det første år, 1,75 % det andet år og 1,8 % det tredje år. Tidligere skulle vi manuelt have håndteret disse reguleringer for hver enkelt ansat,” fortæller Lars F. Olsen.

Med det nye system foregår det automatisk. Det samme gælder særlige regler for optjening af ferietillæg – det var heller ikke bygget automatisk ind i bankens tidligere løsning. ”I det hele taget var vores gamle system mere gearet til individuelle lønfastsættelser end til overenskomstreguleringer, og vi ønskede det sidste. Vi kendte Bluegarden på forhånd og vidste, at de kører løn for mange andre pengeinstitutter og dermed kan understøtte overenskomsten. Så det var faktisk os, der kontaktede dem, og det førte til, at vi implementerede MultiLøn i november 2013,” siger Lars F. Olsen.

Fremtidssikret løsning

I Ikano Bank Danmark kører man, hvad de selv kalder for en ”simpel” lønhåndtering. Én person varetager al løn samt alt vedrørende nyansættelser og ferie/fravær. Sådan har det været i mange år, og i banken kan man godt lide selv at have kontrollen over lønadministrationen. Men det simple setup har, ifølge Lars F. Olsen, også en indbygget risiko.

”Ret hurtigt i processen med Bluegarden bed vi mærke i, at de havde to driftsmodeller. Én hvor man, ligesom os, har en intern person, der klarer det meste – men hvor man kører på Bluegardens system, som de hoster og vedligeholder. Og én, hvor Bluegarden udfører hovedparten af de lønadministrative opgaver. Vi er glade for vores setup, men kunne også godt se, at Bluegardens outsourcing-model giver os en backup-mulighed, vi ikke havde med den gamle løsning. Man ved jo aldrig. Vores medarbejder kan blive syg eller få den berømte tagsten i hovedet. I det tilfælde ville vi relativt nemt og hurtigt kunne lægge alle lønopgaverne ud til Bluegarden,” siger Lars F. Olsen.

Bluegarden har fra begyndelsen af haft orden i tingene, holdt hvad de har lovet.

Lars F. Olsen, økonomichef

Yderligere moduler øger effektiviteten

Første fase i Ikano Bank Danmarks lønprojekt har været at implementere selve MultiLøn. Den fase er nu på plads, og man har allerede indledt den næste, som består i at kigge nærmere på nogle af de øvrige moduler, Bluegarden har.

”Vi har lige bestilt Leder- og medarbejdermodulet, hvor medarbejderne selv kan indtaste feriefravær, sygefravær osv. Den form for indtastninger tager for det første meget tid, og så er det en type arbejde, som er lidt kedeligt og rutinepræget. Så nu får hver enkelt medarbejder selv ansvaret for at taste deres oplysninger korrekt ind,” siger Lars F. Olsen og tilføjer; ”Desuden kan hver enkelt leder også selv gå ind i systemet og trække den rapport, vedkommende ønsker i stedet for, at det er vores lønadministration, der skal gøre det hver gang. Det giver lederne et meget bedre overblik over hele virksomheden. Det kan eksempelvis være i forhold til mængden af sygefravær i en afdeling, mængden af restferie der skal afholdes inden 1. maj osv.”

Godt samarbejde fra dag ét

”Helt som forventet er samarbejdet med Bluegardens konsulenter forløbet glat og professionelt”, fortæller Lars F. Olsen. ”Det er først, når det modsatte er tilfældet, at man som kunde mærker konsekvenserne.”

”Men Bluegarden har fra begyndelsen af haft orden i tingene, holdt hvad de har lovet og vendt hurtigt tilbage på vores forespørgsler. Så vi kan kun anbefale både dem og deres produkt til andre,” afslutter Lars F. Olsen.

Ikano Bank - Simpel lønhåndtering i en fremtidssikret løsning

Om Ikano Bank

Ikano Bank Danmark udspringer af IKEA-familien og grundlæggeren Ingvar Kamprad, som i 1940’erne stiftede IKEA. Det selskab, som senere blev til Ikano Bank Danmark, blev etableret i 1978. Ikano Bank er til stede i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland og Storbritannien. Ikano Bank Danmark er en filial af Ikano Bank AB (publ), Sverige og har ca. 120 ansatte.

Udfordring

Da Ikano Bank Danmark i 2009 blev en bankfilial, kom den med på Finansforbundets overenskomst. Ikano Bank Danmarks daværende lønløsning understøttede ikke reguleringer i overenskomsten, og det betød mange manuelle indtastninger.

Løsning

Ikano Bank Danmark implementerede i november 2013 MultiLøn. MultiLøn understøtter overenskomstreguleringer, så eventuelle ændringer udrulles automatisk. Senest har Ikano Bank Danmark tilkøbt Bluegardens Leder- og medarbejdermodul, som blandt andet giver medarbejderne mulighed for selv at indtaste feriefravær og sygefravær. Derudover har ledelsen også mulighed for at trække medarbejderrapporter i modulet, så de kan få et bedre overblik over hver enkelt afdeling og den samlede virksomhed.

Resultat

Ikano Bank Danmark har fået en løsning, der understøtter Finansforbundets overenskomst, ligesom de har fremtidssikret deres lønadministration, så man i tilfælde af sygdom, uheld, nedbrud osv. hurtigt kan outsource lønadministrationen til Bluegarden.

Besøg Ikano Bank her

 

Bliv kunde - kontakt vores salgsafdeling på

Tlf: 88 97 97 97

 

Skriv til salg

Er du kunde? Kontakt kundeservice på

Tlf: 88 97 97 00

 

Log ind i dit produkt